course-details-portlet

TT2010 - Musikk og sansning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Kurset gir innføring i grunnleggende lydbeskrivelse, musikksignalanalyse, hørselens oppbygging og egenskaper (audiologi), lydpersepsjon og musikkpsykologi. Lyttetrening.

Læringsutbytte

Emnet skal gi studentene grunnlag for forståelse av musikk som signal og som lydstimulus, innsikt i hørselens oppbygging og funksjon, samt kunnskap om persepsjon og hukommelse.

Kunnskaper:
Emnet skal gjøre studentene i stand til å
- forstå oppbygging av musikk som akustisk signal
- forstå, analysere og beskrive signalet i tid og frekvens
- forstå hørselens oppbygging og funksjon spesielt med tanke på lokalisering og lydopplevelse
- forstå hjernens oppbygging spesielt med tanke på lydbehandling, -opplevelse og –hukommelse.

Ferdigheter:
Dette skal gi studentene bakgrunn for å kunne
- analysere og beskrive musikk som signal
- beskrive sammenhenger mellom lydstimulus og lydopplevelse
- lage og produsere musikk tilpasset gitte krav og begrensninger.

Generell kompetanse:
Emnet skal gi generell kompetanse i
- forståelse av musikk som auditivt signal
- forståelse av enkle målemetoder og signalbehandling
- forståelse av hørselen som primærsans for musikkopplevelse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og lyttetrening.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Utdrag av bøker og artikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TTX/H03 7.5
TTT4197 3.7 01.09.2015
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 8

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elektronikk og telekommunikasjon
  • Informasjonsteknologi og informatikk
  • Musikkteknologi
  • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 27.11.2020

Innlevering 27.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU