course-details-portlet

TT2010 - Musikk og sansning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Kurset gir innføring i grunnleggende lydbeskrivelse, musikksignalanalyse, hørselens oppbygging og egenskaper (audiologi), lydpersepsjon og musikkpsykologi.

Læringsutbytte

Emnet skal gi studentene grunnlag for forståelse av musikk som signal og som lydstimulus, innsikt i hørselens oppbygging og funksjon, samt kunnskap om persepsjon og hukommelse. Kunnskaper: Emnet skal gjøre studentene i stand til å - forstå oppbygging av musikk som akustisk signal - forstå, analysere og beskrive signalet i tid og frekvens - forstå hørselens oppbygging og funksjon spesielt med tanke på lokalisering og lydopplevelse - forstå hjernens oppbygging spesielt med tanke på lydbehandling, -opplevelse og –hukommelse. Ferdigheter: Dette skal gi studentene bakgrunn for å kunne - analysere og beskrive musikk som signal - beskrive sammenhenger mellom lydstimulus og lydopplevelse - lage og produsere musikk tilpasset gitte krav og begrensninger. Generell kompetanse: Emnet skal gi generell kompetanse i - forståelse av musikk som auditivt signal - forståelse av enkle målemetoder og signalbehandling - forståelse av hørselen som primærsans for musikkopplevelse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) i august kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Utdrag av bøker og artikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TTX/H03 7.5
TTT4197 3.7 HØST 2015
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elektronikk og telekommunikasjon
  • Informasjonsteknologi og informatikk
  • Musikkteknologi
  • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 15.12.2023 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Storhall del 2 Idrettssenteret (Dragvoll) 36
SL315 Sluppenvegen 14 1
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU