Bakgrunn og aktiviteter

 

Universitetslektor ved bioingeniørutdanning.

Fagansvar for Kommunikasjon, Medisinsk Mikrobiologi, og Labkurs i Immunologi og Blodbank.

Veiledning av studenter i bacheloroppgave, og eksternpraksis

Utdanning:

2014: Videreutdanning i Immunhematologi og Transfusjonsmedisin, UiT

2012:  Master i helsefag-RAB fag, UiB

2008::  videreutdanning i Virologi, HiO 

2007: Videreutdanning i bakteriologi, HiO 

2005: : Videreutdanning i Veiledningspedagogikk, HIÅ

1992:  Bachelor i Bioingeniør, tidligere Trondheim Ingeniør høgskole-avdeling Ålesund

1984: Biomedical Laboratory Technologist , American University Of Beirut 

 Verv og språk:

  • Plasstillitsvalgt NITO-NTNU i Ålesund 2016-2017

  • leder for Likestillingsutvalget ved tidligere HiÅ 2012-2015.

  • Administrator/ Webansvarlig for avdeling for biologiske fag -NTNU i Ålesund

  • kontakt og ressursperson E-læring ved avdeling for biologiske fag-NTNU i Ålesund 

  • kontaktperson for NITO-Bioingeniørfaglig institutt ved NTNU I Ålesund

  • Deltaker i TPS prosjekt :Tverrprofesjoneltsamarbeidslæring og simulering  ved avdeling for biologiske fag sammen med avdeling for helsefag ved NTNU i Ålesund

  • Språk: flytende norsk, engelsk og arabisk muntlig og skriftlig