course-details-portlet

BI202512 - Medisinsk mikrobiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 F

Faglig innhold

Medisinsk mikrobiologi:

virus og bakteriers oppbygning og klassifikasjon

virus replikasjon og bakterievekst

bakteriegenetikk

humanpatogene bakterier, hvordan de forårsaker smitte, deres morfologi, mikroskopisk utseende, og diagnostikk.

klassifikasjon av stoffer som kan forårsake infeksjoner

mikroorganismers interaksjon med vertsorganismen

Laboratorieteknologi

agglutinasjon, biokjemiske, og serologiske analyser

dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse av bakterier

Referansesystemer

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

Studentene skal ha kunnskap innen medisinsk mikrobiologi og mikroorganismers betydning som sykdomsårsak.   

Læringsutbytte - Ferdigheter:

Studentene skal

beherske hygiene prosedyrer I forbindelse med labarbeid med biologiskmateriale

beherske teknikker for å identifisere bakterier.

beherske teknikker for å reistensbestemme bakterier

   

Læringsutbytte - Kompetanse:

Studentene skal kunne formidle om bakteriers utseende, evne til å fremkalle sykdom og påvisningsmetoder.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Teoretisk del:

obligatorisk innlevering av gruppeoppgaver

forelesninger, der obligatoriske forelesninger er merket i fagbeskrivelsen

framlegg av gruppearbeid for klassen

Praktisk del:

laboratorieøvinger (12 timer), med muntlig rapportering

   

Obligatoriske arbeidskrav:

Innlevering av gruppearbeid

Deltaking i laboratorieøvinger (100%)

Muntlig høring fra laboratorieøvinger (100%)

Obligatorisk oppmøte (80%) ved teoritimer med studentframlegg og ved laboratorieteoritimer (disse er merket i fagplan)

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

3 timer skriftlig individuell eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniør (702BI)

Forkunnskapskrav

Opptakskrav til bioingeniørutdanningen.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HBIO2003 4.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Bioingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for biologiske fag Ålesund

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Skriftlig eksamen 100/100 E 30.11.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen (1) 100/100 F 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU