BI202512 - Medisinsk mikrobiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Medisinsk mikrobiologi:

virus og bakteriers oppbygning og klassifikasjon

virus replikasjon og bakterievekst

bakteriegenetikk

humanpatogene bakterier, hvordan de forårsaker smitte, deres morfologi, mikroskopisk utseende, og diagnostikk.

klassifikasjon av stoffer som kan forårsake infeksjoner

mikroorganismers interaksjon med vertsorganismen

Laboratorieteknologi

agglutinasjon, biokjemiske, og serologiske analyser

dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse av bakterier

Referansesystemer

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

Studentene skal ha kunnskap innen medisinsk mikrobiologi og mikroorganismers betydning som sykdomsårsak.   

Læringsutbytte - Ferdigheter:

Studentene skal

beherske hygiene prosedyrer I forbindelse med labarbeid med biologiskmateriale

beherske teknikker for å identifisere bakterier.

beherske teknikker for å reistensbestemme bakterier

   

Læringsutbytte - Kompetanse:

Studentene skal kunne formidle om bakteriers utseende, evne til å fremkalle sykdom og påvisningsmetoder.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Teoretisk del:

obligatorisk innlevering av gruppeoppgaver

forelesninger, der obligatoriske forelesninger er merket i fagbeskrivelsen

framlegg av gruppearbeid for klassen

Praktisk del:

laboratorieøvinger (12 timer), med muntlig rapportering

   

Obligatoriske arbeidskrav:

Innlevering av gruppearbeid

Deltaking i laboratorieøvinger (100%)

Muntlig høring fra laboratorieøvinger (100%)

Obligatorisk oppmøte (80%) ved teoritimer med studentframlegg og ved laboratorieteoritimer (disse er merket i fagplan)

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

3 timer skriftlig individuell eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniør (702BI)

Forkunnskapskrav

Opptakskrav til bioingeniørutdanningen.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen** 100/100 E 23.05.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+eksamen
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.