Digital kanon i norskfaget

Forskning – Institutt for lærerutdanning

Digital kanon i norskfaget

Datamaskin med bilde av en bokhylle med bøker på skjermen. Foto

Foto: William Murphy

Prosjektets hovedspørsmål:

Hvordan kan digital arkivering produsere en dynamisk forståelse av den litterære kanon, og på best måte anvendes som ressurs for skolens litteraturundervisning?

Når den litterære kanon debatteres offentlig, dreier det seg oftest om å være «for» eller «imot» en formalisert kanon nedfelt i pensumlister og læreplaner. Vårt prosjekt baserer seg derimot på at en litterær kanon eksisterer og brukes i skolen. Vi ønsker derfor å undersøke forutsetninger og kriterier for utvalget av litteratur i dagens norskfag.

I dag pågår en storstilt digitalisering av norsk litteratur gjennom Nasjonalbibliotekets bokhylla-tjeneste. Det digitale arkivet skaper nye muligheter og utfordringer for skolens litteraturutvalg, som så langt er uutforsket. Derfor vil vi, gjennom kritisk diskusjon av kanon som begrep og praksis, drøfte hvordan et bestemt litteraturutvalg kan utvikle nye forståelsesformer hos den oppvoksende slekt.

Prosjektets mål er både teoretisk og praktisk. Den teoretiske delen vil etablere grunnleggende premisser gjennom spørsmål som: Hva er litterær kvalitet? Hvilke funksjoner kan og skal litterær lesing ha i skolen? Hvilke føringer legger teknologiske verktøy for arbeid med litteratur? Det praktiske målet er å utvikle et digitalt utvalgsprogram synkronisert med bokhylla.no som kan bistå i valget av litteratur i både skole og lærerutdanning.

Interessert i å se hva vi driver med? Følg med i bloggen.

Aktiviteter

  • 23.–24. oktober 2019: Prosjektgruppen deltar på konferansen Morsmålsdidaktisk forskning i Norden (NNMF) i Trondheim. 

Andre medlemmer tilknyttet prosjektet

Andre medlemmer tilknyttet prosjektet

  • Lars Johnsen, Nasjonalbiblioteket
  • Førsteamanuensis Anders Skare Malvik, Institutt for språk og litteratur, NTNU
  • Jon Arild Olsen, Nasjonalbiblioteket
  • Førsteamanuensis Fredrik Mørk Røkenes, Institutt for lærerutdanning, NTNU