course-details-portlet

FI5206 - Technology for a Good Society

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Technology permeates modern societies for better or worse. This course provides an introduction to contemporary debates on technology and ethics pursuing questions like: Why are technologists now expected to be more ethically sensitive? Can technology meet the grand challenges of our time? May technologists be held responsible for undesirable implications of technologies? Should lay-people's opinion matter in questions of technology development? What are the relationships between technology and values? By entering various cases and technology controversies we shall simultaneously discuss and evaluate implications of various answers given to these questions.

Læringsutbytte

The students will acquire an overview of contemporary ethical discussion on modern technology. Students should be able to understand, evaluate and participate in these current debates by relating these discussions to a particular field of technology.

Læringsformer og aktiviteter

Lectures, plenary discussions, group work. Supervision and essay writing during the second part of the semester. In order to sit the exam the students must complete an oral presentation and have 80 % attendance.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oral presentation or essay assignment
  • 80 % attendance in lectures

Mer om vurdering

About the essay:
The essay topic must be approved by the course instructors.
The essay should be approx. 12 pages (4800 words) long in 12 point Times New Roman, 1,5 line spacing.
The essay should be based on reading of the student's own choice (100-150 pages), in addition to 200 pages of obligatory readings.
The essay should be argumentative.
The essay can be written in either Norwegian or English.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

The required reading list will be available at the beginning of the semester

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Filosofi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering 11.12.2020

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 30.04.2021

Innlevering 20.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU