Bakgrunn og aktiviteter

Undervisning :

KJ2053  Kromatografi (Analytisk kjemi II)

KJ3059  Videregående kromatografi (Master emne)
KJ8059  Videregående kromatografi (Phd emne)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Mikkelsen, Øyvind; Schmid, Rudolf; Martinsen, Morten. (2010) Biomonitorering av benzen. 2010.