Bakgrunn og aktiviteter

Mine forskningsområder og CV

Jeg er førsteamanuensis og mine forskningsområder strekker seg fra klimakunnskap, klimaformidlig og forståelse, klimatilpasning, bærekraftig utvikling, konsum, bærekraftig mobilitet, innovasjon i offentlig sektor, teknologiutvikling og bruk og innovasjonsforståelse i beslutningsprosesser. Jeg er i den heldige posisjonen at at jeg kan forene disse interesseområdene både i forskning og undervisning. Undervisningen er forskningsrelatert og jeg forsøker hvert år å formidle ny og spennende forskning til studentene. Vi lever i en veldig spennende tid og kan forvente store omstillinger i årene som kommer. Mennesker, byer, institusjoner og teknologier må "samkjøres" og tilpasse seg hverandre for å kunne møte de framtidige klima- og miljøutfordringer. Ofte kan man få inntrykk av at utfordringene er noe som skal løses ved teknologi alene, men det er samfunnet som skal ta disse teknologiene i bruk og "gjøre" samfunnet. De to fagene jeg er faglærer for som heter Kult2209 Energi, Miljø og Samfunn og KULT2205 Innovasjon, Kunnskap og Kommunikasjon tar for seg disse spørsmålene på en grunnleggende måte. I min forskning som i de siste årene har handlet om el-sykkelbruk, utskifting av oljetank, energi- og klimautfordringer knyttet til mobiltelefon har jeg sett nærmere på de hvordan praksis, kunnskap og informasjon henger sammen. I årene som kommer vil jeg forske med på beredskap, risiko og klimaendringer for små kommuner og klimaendringer knyttet til sosial ulikhet. Min metodiske tilnærming er kvalitativ metode (observasjon, personlig intervju og fokusgruppeintervjuer)  

Utdanning

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

 • Dr. art, Teknologi og vitenskapsstudier. Tittel på doktoravhandling: "Grønn kunnskap, blå stemning. Teknologi og politikk for en bærekraftig energibruk?"
 • Cand. Polit sosiologi 2000
 • Cand. Mag fra Universitetet i Tromsø

Forsker

 • Forsker Teknologi og samfunn 2011 - dd
 • SINTEF Teknologi og samfunn 2009 - 2010
 • Forsker Teknologi og samfunn 2006 – 2007 

Post. doc

 • Institutt for tverrfaglige kulturstudier 2007 – 2011

Stipendiat

 • Institutt for tverrfaglige kulturstudier 2001 – 2006 

Vitenskapelig assistent

 • Institutt for tverrfaglige kulturstudier 2000 – 2001 

Foreleser

 • Fagansvarlig for fagene KULT2205 og KULT2209/11 2018 -->

 • Fagansvarlig og koordinator for årsstudiet STS og faglærer for fagene KULT2205/10 (Innovasjon, Kunnskap og Kommunikasjon og KULT2209/11 (Energi, Miljø og Samfunn) KULT1102 Innovasjon, Kultur 2011-2018

 • Kult 3321 Innovasjon og bærekraftighet 2003 – 2005
 • EPO 100 Energiframtider og miljøvisjoner 2007 – 2008
 • HFEL0006 - STS: Energi, miljø og samfunn 2010

Forskningsprosjekter

2020

Climate Change Resilience in Small Communities in the Nordic Countries. Funded by NordForsk.

2020    

Co-producing energy and climate policies: Justice and equity in sustainability transitions. Funded by Research Council of Norway

2020    

FME NorthWind.

2017-2019

Ebike – flattening Norway?

2013-2015

UseITsmartly a project funded by IEE (‘Intelligent Energy – Europe’) aiming at capacity building towards behavioral changes in the way youths use technology.

2010-2010

Public Engagement in Post Carbon Strategies, funded by Research Council of Norway.

2009

FENCO (SINTEF Technology and Society, Industrial Management Work Research). Scrutinizing the impact of CCS communication on the general and local public. EU project with partners from six European nations, communication of CO2 capture and storage by means of experimental and survey approach.

2006-2007

Preparing for a rainy day, funded by Research Council of Norway. Coping with the threat of climate change: technological strategies and cultural responses, funded by Research Council of Norway.

2002-2005

Industrial ecology in energy intensive industry, funded by Research Council of Norway. PhD-student.

 

Publikasjoner

1. Næss, R. & Henriksen, I, A (antatt og kommer i Norsk sosiologisk tidsskrift): Av-domestisering av teknologi – en studie av hvordan norske husholdninger avvikler sine oljetanker.

2.Næss, Robert (2021): El-sykkel som utvidelsesteknologi – nødvendigheten av å studere en mulig grønn omstillingsprosess i et brukerperspektiv. Norsk sosiologisk tidsskrift 04 / 2021 (Volum 5)

3. Aune, Margrethe; Godbolt, Åsne Lund; Sørensen, Knut Holtan; Ryghaug, Marianne; Karlstrøm, Henrik; Næss, Robert. (2016) Concerned consumption. Global warming changing household domestication of energy. Energy Policy. vol. 98.

4. Ryghaug, M & Næss, R (2012): Climate Change Politics and Everyday Life. I Anabela Carvalho and Tarla Rai Peterson (red): Climate Change Politics. Communication and Public Engagement. Cambria Press

5. Næss, R, Solli, J & Sørensen, K.H. (2011): Brukbar klimakunnskap? Kommunalt ansattes forhold til forskning og annen kunnskap om klimaendringer og klimatilpasning. Tidsskrift for samfunnsforskning 11/3 5.

 6. Ryghaug, M. Sørensen, K. H & Næss, R. (2011) Making sense of global warming: Norwegians appropriating knowledge of anthropogenic climate change. Public Understanding of Science. Sci. 1. 1–18

7. Næss, R (2007): Teknologisk melankoli? Debatten om gasskraft 1997-2004. I Aune, M og Sørensen, K (red): Mellom klima og komfort - utfordringer for en bærekraftig energiutvikling. Tapir Akademisk Forlag 2007

8. Næss, R & Sørensen, K, H (2007): Ubrukt miljøforskning: Metodiske monologer eller politisk uforstand? I K. H. Sørensen, H. J. Gansmo, V. A. Lagesen & E. Amdahl 2007(Red.): Vitenskap som dialog - kunnskap i bevegelse. Tapir Akademiske forlag 2007

9. Næss, R & Ryghaug, M (2007): Nye energiholdninger? Når komfortkulturen møter klimatrusselen. I Aune, M og Sørensen, K (red): Mellom klima og komfort - utfordringer for en bærekraftig energiutvikling. Tapir Akademisk Forlag 2007

10. Næss, R (2007): Når ting tar tid: utviklingen av saltkraftverk-teknologi i Norge. I Aune, M og Sørensen, K (red): Mellom klima og komfort - utfordringer for en bærekraftig energiutvikling. Tapir Akademisk Forlag 2007

11. Næss, R (2003): Teknologiske fortellinger - den ustabile veiprisingsdiskursen. Sosiologisk Tidsskrift 2003

12. Bye, R & Næss, R (2003): Transporttelematikk: Vil det løse et stort moderne problem? I: IKT etter dotcom-boblen (Helge Godø (red.) Gyldendal Akademisk 2003

13. Næss, R (2002): Fortelling og iscenesettelse, STS-working paper 05/02.  

14. Bye, R & Næss, R (2001): Will Telematics Move in Concert? Social shaping of transport telematics: The case of Germany. Trondheim. In Elzen, B & Jørgensen, U: Tackling Transportation Problems around the World - Case-studies used in the INTEPOL project, Final report to the European Commission on the INTEPOL Project (SOE1-CT97-1057)

Bøker

Næss, Robert; Solli, Jøran. (2013) Klimakunnskap og klimatilpasning. Hvordan drives klimatilpasning?. Akademika forlag. 2013. ISBN 978-82-321-0307-2.

Phd

Næss, R (2007): Grønn kunnskap, blå stemning. Teknologi og politikk for en bærekraftig energibruk? Doktoravhandling. Institutt for tverrfaglige kulturstudier: NTNU 2007

Media

Kronikker:

Er det grønne skiftet bare for de rike? Adresseavisen 2021. (Robert Næss, Sara Heidenreich, Ruth Woods, Marius Korsnes)

El-sykkelen - venn eller fiende? Forskning.no 2019. (Robert Næss).

Slik kan vi sammen skape det gode liv i Trondheim. trondheim24.no (2018). (Næss, Robert; Ryghaug, Marianne; Korsnes, Marius; Anfinsen, Martin; Søraa, Roger Andre.

Sykkelbyens voksesmerter. Adresseavisen 2018. (Tomas Moe Skjølsvold og Robert Næss)

Uten svettebånd opp motbakkene. Adressavisen 2017. (Robert Næss)

"De smaker godt, så lenge jeg ikke trenger å se dem!". Adressavisen 2016. (Robert Næss, Sara Heidenreich, Gisle Solbu, Roger Andre Søraa og Lina Ingeborgsrud)

Virker som om beslutningene er basert på at noen har snakket sammen i lukkede rom. trondheim24.no 2016. (Sara Heidenreich, Liste Muñoz, Lucia og Robert Næss)

El-sykkel gjør Trondheim flatere Adresseavisen 2015. (Robert Næss, Jøran Solli og Tor Brørs Pettersen)

Støtte til CO2 håndtering. Kronikk Dagsavisen 03.07 - 2010 (Hans Torvatn, Sturle Tvedt Danielsen og Robert Næss)

Barn og unges frykt for klimaendringer. Kronikk Adresseavisen 2009 (Robert Næss og Henrik Karlstrøm)

Et luftslott på månen. Kronikk Bergens Tidende 2009 (Robert Næss, Marianne Ryghaug og Knut Holtan Sørensen)

Hvorfor handle når en ikke må. Kronikk Klassekampen 2007 (Siri Hall Arnøy, Marianne Ryghaug og Robert Næss)

Å sette pris på veien. Kronikk Adresseavisen 2002 (Robert Næss og Jøran Solli)

 

Presentasjoner

 • Miljøutfordringer for deg? Grønt Flagg/Trondheim kommune
 • Teknologi, livsstil og holdninger - hva er viktigst for å nå målet om 3 tonn CO2? Byutviklingsseminar Trondheim kommune
 • Avmakt i klimaendringens tidsalder? Møte framtidens byer Trondheim kommune; 2009-04-29
 • Håndtering av klimatrusselen. Oppstartskonferanse for forskningsprogrammet miljø 2015; 2008-11-18
 • Kan vi leve et lavutslippsliv?. Prosjektet Klimaråd Underveis; 2009-09-03
 • Kan vi leve et lavutslippsliv? Om infrastruktur, energibruk og transport. Prosjektet Klimaråd Underveis; 2009-09-11
 • Klimakrisen. Årsak og virkning. Norsk forskning på fornybar energi.. GRØNN BARNEBY . KURS FOR ANSATTE I UNGDOMSSKOLEN; 2008-04-01
 • Metodiske monologer: Livsløps- og eksergianalysens forkortede liv. SAMSTEMTs avslutningsseminar "Energi, miljø og teknologi - samspill eller styringssvikt i energi- og klimapolitikken?"; 2004-11-08
 • Norsk energikultur i møte med klimatrusselen. Enovauniversitetet; 2008-11-28
 • Nye energiholdninger? Når energi- og komfortkulturen møter klimatrusselen. Seminar om og for kraftmarkedet; 2007-12-17
 • Konfigurering av klimakunnskap: et oversettingsproblem?. NORKLIMA forskerkonferanse; 2007-02-06
 • Kan klimaforskning brukes? Klimautvalget for Trondheim kommune; 2009-03-17