course-details-portlet

KULT2205 - STS: Innovasjon, kunnskap og kommunikasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 ALLE

Faglig innhold

Emnet handler om innovasjon, kultur og oversettelsesstrategier. I de fleste innovasjonsprosesser vil det være aktører som innehar kunnskap og praksiser som det er verdt å ta hensyn til når det «nye» skal implementeres. Samtidig som nyskapninger skal forstås og gjøres av de ulike aktørene så må innovasjonen også passe «inn» i et materielt felt for å kunne bli kalt innovasjon. En slik innovasjonskompetanse er svært viktig både for å forstå og håndtere utvikling, omstilling for offentlige innovasjoner og annen innovativ virksomhet. Emnet er åpent for alle studenter, og inngår i årsstudiet i STS (kunnskap, teknologi og samfunn). Årsstudiet kan brukes som fag 2/breddefag i de fleste bachelorgrader og lektorprogrammer. Det kvalifiserer også for opptak til PPU i samfunnsfag.

Læringsutbytte

Studenter som har gjennomført dette emnet har kunnskaper om:

 • hva innovasjon er og hvordan innovasjon gjøres, ulike innovasjonsteorier og innovasjonsmodeller
 • ulike perspektiver på kunnskapsarbeid, ekspertise og tverrfaglighet
 • kunnskapsledelse som kommunikasjonsutfordring

Studenter som har fullført dette emnet har ferdigheter i å:

 • arbeide selvstendig og gruppevis med problemløsning på grunnlag av kunnskaper fra faget
 • planlegge og gjennomføre et mindre utredningsprosjekt om samfunnsomstilling - skrive resonnerende tekster
 • anvende faglige kunnskaper på praktiske og teoretiske problemstillinger, inkludert å trekke egne slutninger

Læringsformer og aktiviteter

Emnet undervises i tre deler: 1) innledende forelesninger, 2) kombinert forelesning og seminar over 2-3 ulike tema (f.eks. omstillingsprosesser, offentlige innovasjoner og byutvikling), og 3) seminar med prosjektarbeid der studentene gruppevis samler inn empiri som skal brukes i semesteroppgave. For å få ta eksamen må studenten ha minst 5 godkjente arbeidskrav. Arbeidskravene består både av individuelle og gruppevis innleveringer i ulike format, for eksempel essay, presentasjon, gjøre intervju eller observasjoner, empirisk analyse o.l.

Obligatoriske aktiviteter

 • Minimum 5 godkjente arbeidskrav

Mer om vurdering

Vurderingsformen er semesteroppgave. Endelig vurdering forutsetter minimum 5 godkjente arbeidskrav. Arbeidskravene består både av individuelle og gruppevise innleveringer i ulike format, f.eks. essay, presentasjon, digital fortelling, blogg o.l., eller deltagelse på utvalgte undervisningsaktiviteter. Den avsluttende semesteroppgaven leveres individuelt.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFEL0005 7.5 HØST 2008
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Teknologi- og vitenskapsstudier
 • Medievitenskap
 • Samfunnsfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 ALLE

Utlevering
08.12.2023

Innlevering
15.12.2023


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU