Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidstittel PhD-prosjekt:

"Databasert bevegelsesprediksjon for skip involvert i operasjoner offshore"

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport