course-details-portlet

MEPA1001 - Mekatronikk 1 - Introduksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Faget skal gi en innføring og oversikt over maskinteknikk som disiplin.

 • Systematisk arbeid
 • Produktutviklingsmetodikk
 • 3D modellering og enkelt simulering
 • Fremstilling av modeller og prototyper ved hjelp av digitale og manuelle verktøy.
 • Refleksjon over bærekraftsaspektet i produktutvikling.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om:

 • Bredden i maskiningeniøryrket.
 • Produkter og produktutviklingens miljøpåvirkning.
 • Metodikk for produktdesign og produktutvikling med grunnlegende elementer fra konstruksjon, mekanikk, og maskinprogrammering.
 • Manuelle og digitale visualiserings- og modelleringsverktøy.

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • Anvende skisser og digitale modeller som arbeidsform ved produktutvikling, bygging av modeller og prototyper.
 • Formidle den innhentede kunnskapen til personer med ulik bakgrunn og ekspertise.

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Har innsikt i helse, miljø og sikkerhet og konsekvenser av valgte løsninger innenfor sitt fagområde.
 • Kan utveksle informasjon og erfaringer med andre for å kunne planlegge og gjennomføre et prosjekt med faser og milepæler.
 • Kjenner til gruppeprosesser og kan gjennomføre prosjekt i team.
 • Kan formidle kunnskap innenfor sitt fagområde til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

 • Individuelle øvinger.
 • Gruppearbeid med utviklingsoppgave under veiledning.
 • Temaforelesninger på relaterte emne.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske individuelle og gruppeøvinger leveres fortløpende. Semesteroppgaven skrives i grupper.

Spesielle vilkår

Kursmateriell

Kursmateriell gjøres tilgjengelig ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Tekniske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU