Bakgrunn og aktiviteter

Rita Elmkvist Nilsen er kommunikasjonsleder ved Kavli-instituttet for nevrovitenskap, Kavli Institute for Systems Neuroscience, 

Hun er rådgiver og pressekontakt for professorene og nobelprisvinnerne May-Britt Moser og Edvard Moser.

 

Ekspertise

 • Forskningsformidling
 • Kommunikasjonsstrategi & medieanalyse
 • Multimedial produksjon: videoer, illustrasjoner, animasjoner, nettbasert historiefortelling, infographics
 • Forskningsskribent
 • Koorinator for kunst-vitenskapsprosjekter
 • Nye medier, SOME, communicAction

 

Utdannelse

 • Hun har en tofaglig bakgrunn i visuell kultur/medievitenskap og biologi.
   
 • Hennes doktorgradsprosjekt forener kunnskap fra bildevitenskap og nevrovitenskap i en undersøkelse av hjerneavbildningsteknologier som operative redskap for kunnskapsproduksjon innen nevrovitenskapelig forskningspraksis. Doktorgradsarbeidet er støttet av Norges forskningsråd (NRF) og Det humanistiske fakultet, NTNU.
  Veiledere: Aud Sissel Hoel (NTNU) og Anne Beaulieu (University of Groningen).
   
 • Hennes masteroppgave er en fenomenologisk undersøkelse av fotografiets epistemologiske, mnemotekniske og formative kvaliteter, veiledet av Terje Borgersen (NTNU).


 

Forskningsinteresser

 • Vitensbilder
 • Operative bilder (bilder som redskap for handling)
 • Bildeteknologier
 • Visualisering og visuell tenking
 • Medieestetikk
 • Nevroplastisitet / hjerneplastisitet
 • Biofeedback
 • Nevrofenomenologi
 • Fenomenologi & postfenomenologi
 • Posthumanisme & nymaterialisme
 • Teknologi- og vitenskapsstudier
 • Interdisiplinær forskning


 

Mapping Brain Plasticity

Mitt Ph.D.-prosjekt undersøker den formative rollen nyere bildemedieringsteknologier spiller som kunnskapsproduserende, diagnostiske, og terapeutiske redskaper innen nevrovitenskapelig forskningspraksis. Prosjektet tar for seg nyere tilnærminger innen kognitiv nevrovitenskap som betrakter hjernen som et adaptivt og dynamisk organ med plastisk potensial, og aktualiserer gjennom diffraktiv lesing nyere humanvitenskapelige perspektiver på menneskelig persepsjon og kognisjon som kroppslig forankret, relasjonell, situert, handlingsorientert, og formet av teknologiske medieringer.

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

 • Nilsen, Rita Elmkvist; Borgersen, Terje. (2008) Spectrum for subjektet. Liten blikkenes historie. 2008.