Bakgrunn og aktiviteter

Rita Elmkvist Nilsen er

 

Ekspertise

 • Strategisk kommunikasjon og analyse av måloppnåelse
 • Forsknings- og innovasjonskommunikasjon
 • Samfunnskontakt for hjerneforskning, hjernehelse, hjerneteknologi
 • Samarbeid og koordinering i tverrfaglige team

 

Arbeidsområder

 • Overordnet ansvar for strategisk og operativ kommunikasjon ved Kavli-instituttet, NTNU
 • Kavli-instituttets profil og omdømme
 • Engasjerende faktafortellinger skreddersydd budskapet og målgruppen:
  Multimediale historier, som videoer, illustrasjoner, animasjoner, nettbasert historiefortelling, infographics, rullefortellinger.
 • Forskningsskribent
 • Koorinator for kunst-vitenskapsprosjekter
 • Nye medier, SOME, communicAction

 

Utdannelse

 • Tofaglig bakgrunn i biologi og i visuell kultur/medievitenskap/kunnskapsdannelse
   
 • Doktorgradsprosjekt: Hjernebilder og hjerneteknologier som operative redskap for kunnskapsproduksjon innen nevrovitenskapelig forskningspraksis. Doktorgradsarbeidet er støttet av Norges forskningsråd (NRF) og Det humanistiske fakultet, NTNU.
  Veiledere: Aud Sissel Hoel (NTNU) og Anne Beaulieu (University of Groningen).
   
 • Masteroppgave: En fenomenologisk undersøkelse av fotografiets dokumentariske, epistemologiske, mnemotekniske og formative kvaliteter, veiledet av Terje Borgersen (NTNU).


 

Forskningsinteresser

 • Demokratisering av forskningsbasert kunnskap
 • Vitensbilder og operative bilder
  (bilder som kilde til kunnskap, bilder som redskap for handling)
 • Visualisering og visuell tenking
 • Medieestetikk
 • Fenomenologi & postfenomenologi
 • Posthumanisme & nymaterialisme
 • Teknologi- og vitenskapsstudier
 • Interdisiplinær forskning


 

Mapping Brain Plasticity

Mitt Ph.D.-prosjekt undersøker den formative rollen nyere bildemedieringsteknologier spiller som kunnskapsproduserende, diagnostiske, og terapeutiske redskaper innen nevrovitenskapelig forskningspraksis. Prosjektet tar for seg nyere tilnærminger innen kognitiv nevrovitenskap som betrakter hjernen som et adaptivt og dynamisk organ med plastisk potensial, og aktualiserer gjennom diffraktiv lesing nyere humanvitenskapelige perspektiver på menneskelig persepsjon og kognisjon som kroppslig forankret, relasjonell, situert, handlingsorientert, og formet av teknologiske medieringer.

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

 • Nilsen, Rita Elmkvist; Borgersen, Terje. (2008) Spectrum for subjektet. Liten blikkenes historie. 2008.