Bakgrunn og aktiviteter

Undervisning:
Veileder Hovedfag-, Master-, Dr.Art- og Ph.D-kandidater innenfor fagene Medievitenskap og Kunsthistorie.

Se publikasjoner i se BIBSYS og Cristin

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Borgersen, Terje. (2013) Uro - om Kjartan Slettemark i norsk og svensk presse fra 1965 til 2009 / Commotion - on Kjartan Slettemark in the Norwegian and Swedish press from 1965 to 2009. 2013. ISBN 9788281540835.
  • Borgersen, Terje. (2009) I fotografiet – fortidens øyeblikk. Tapir Akademisk Forlag. 2009. ISBN 978-82-519-2472-6.
  • Borgersen, Terje. (2008) Stille bilder - om bildeopplivelser. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 978-82-519-2329-3.
  • Andersen, Håkon With; Borgersen, Terje; Brandt, Thomas; Eliassen, Knut Ove; Stugu, Ola Svein; Øfsti, Audun. (2004) Fabrikken. Spartacus. 2004. ISBN 823040004-0.
  • Borgersen, Terje. (2004) Artes mechanicae og artes liberales - om renessanseverkstedet. Spartacus. 2004. ISBN 82-304-0004-0.
  • Borgersen, Terje. (2004) Fabrikken på plakaten. Spartacus. 2004. ISBN 82-304-0004-0.
  • Borgersen, Terje. (2004) Fabrikkens bilder. Spartacus. 2004. ISBN 82-304-0004-0.
  • Borgersen, Terje. (2004) Flytende bilder - Bildet i skriftkulturen. Analyse. Teori. Metode. Cappelen Damm Akademisk. 2004. ISBN 82-02-21262-6.
  • Borgersen, Terje. (2004) Produksjon og reproduksjon - estetikk i industrialismen og postindustrialismens tidsalder. Spartacus. 2004. ISBN 82-304-0004-0.