Bakgrunn og aktiviteter

Aud Sissel Hoel er professor i medievitenskap og visuell kultur. Hennes forskning dreier seg om bilder og bildeteknologi, særlig fotografi og visualisering, samt teoretiske spørsmål knyttet til mediering, kunnskapsdannelse og persepsjon.

For tiden er Hoel i gang med et to-årig forskningsprosjekt finansiert av H2020 Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships. Prosjektet har tittelen Styles of Objectivity: Agency, Alignment and Automation in Image-Guided Surgery (2015-2017). I den perioden dette prosjektet foregår er Hoel tilknyttet et tverrfaglig forskningslaboratorium ved Humboldt-universitetet i Berlin, kalt Image Knowledge Gestaltung.

Hoel ledet det tverrfaglige NFR-prosjektet Picturing the Brain: Perspectives on Neuroimaging (2010-2014), som undersøkte bilders ulike roller som forskningsredskap, persepsjonsprotese og retorisk instrument i utviklingen av kunnskap om hjernen. Hun har redigert flere artikkel- og bokprosjekter om vitenskapelig bildedannelse og visualisering, blant annet Visualization in the Age of Computerization (Routledge, 2014) og Computational Picturing (2012), som er et temanummer av tidsskriftet Interdisciplinary Science Reviews.

I perioden 2003-2007 deltok hun i NFR-prosjektet Fotografiet i kulturen, der hun undersøkte fotografiets rolle som kontrollmiddel og identifikasjonsinstrument. Dette arbeidet resulterte blant annet i en utstilling om forbryterportretter, Maktens bilder, som så langt har blitt vist i Trondheim, Oslo, Stavanger, Elverum, Bergen og Tromsø (se nettutgaven av utstillingen her). Dette forskningsmaterialet danner også grunnlaget for en kommende bok om fotografi.

Mye av Hoels forskning er knyttet til et langsiktig teoretisk prosjekt, som ble påbegynt i hennes doktoravhandling Fremstilling og teknikk: Om bildet som formativt medium (2005), og som dreier seg om å utvikle en "operative" bildeteori. Sentrale inspirasjonskilder for dette arbeidet er Ernst Cassirers symbolfilosofi og Maurice Merleau-Pontys persepsjonsfenomenologi. Dette prosjektet har blant annet resultert i to bøker om Cassirer, Form og teknikk: Utvalgte tekster (Cappelen, 2006) og Form and Technology: Reading Ernst Cassirer from the Present (Palgrave Macmillan, 2012).

Aud Sissel Hoel har et stort internasjonalt nettverk og har vært gjesteforsker ved University of California, Berkeley (2015), Harvard University (2012), École polytechnique (2009), Stony Brook University (2007) og École des hautes études en sciences sociales (2005). Når det gjelder undervisning, veileder og foreleser hun bredt innenfor feltene medievitenskap og visuell kultur.

En rekke av Hoels publikasjoner er tilgjengelige på ntnu-no.academia.edu/AudSisselHoel.

Fremtidige publikasjoner (utvalg)

Puig, Jordi; Carusi, Annamaria; Cassinelli, Alvaro; Pinel, Philippe; Hoel, Aud Sissel. 'A-me and BrainCloud: Art-Science Interrogations of Localization in Neuroscience', akseptert for publikasjon i Leonardo.

Hoel, Aud Sissel. 'Measuring the Heavens: Peirce and Astronomical Photography', akseptert for publikasjon i History of Photography.

Hoel, Aud Sissel; Bundgaard, Peer; Stjernfelt, Frederik. Images: 5 Questions. København: Automatic Press.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Carusi, Annamaria; Hoel, Aud Sissel; Webmoor, Timothy; Woolgar, Steve. (2014) Visualization in the Age of Computerization. Routledge. 2014. ISBN 978-0-415-81445-4.
 • Hoel, Aud Sissel; Carusi, Annamaria; Webmoor, Timothy. (2012) Computational Picturing (special issue of Interdisciplinary Science Reviews). Maney Publishing. 2012. Interdisciplinary Science Reviews (1).
 • Hoel, Aud Sissel; Folkvord, Ingvild. (2012) Ernst Cassirer on Form and Technology: Contemporary Readings. Palgrave Macmillan. 2012. ISBN 978-0-230-36547-6.
 • Hoel, Aud Sissel. (2007) Maktens bilder. 2007. ISBN 978-82-997518-0-3.
 • Folkvord, Ingvild; Hoel, Aud Sissel. (2006) Ernst Cassirer: Form og teknikk - utvalgte tekster. Cappelen Damm Akademisk. 2006. ISBN 9788202264055. Cappelens upopulære skrifter (54).

Del av bok/rapport

 • Hoel, Aud Sissel; Carusi, Annamaria. (2015) Thinking Technology with Merleau-Ponty. Postphenomenological Investigations: Essays on Human-Technology Relations.
 • Hoel, Aud Sissel; Carusi, Annamaria. (2014) Brains, Windows and Coordinate Systems. Visualization in the Age of Computerization.
 • Hoel, Aud Sissel; Carusi, Annamaria. (2014) Toward a New Ontology of Scientific Vision. Representation in Scientific Practice Revisited.
 • Puig, Jordi; Perkis, Andrew; Hoel, Aud Sissel; Cassinelli, Alvaro. (2013) A-me: augmented memories. SA'13 SIGGRAPH Asia 2013.
 • Hoel, Aud Sissel. (2012) Lines of Sight: Peirce on Diagrammatic Abstraction. Das bildnerische Denken: Charles S. Peirce.
 • Hoel, Aud Sissel. (2012) Technics of thinking. Ernst Cassirer on Form and Technology: Contemporary Readings.
 • Hoel, Aud Sissel; Folkvord, Ingvild. (2012) Introduction. Ernst Cassirer on Form and Technology: Contemporary Readings.
 • Hoel, Aud Sissel. (2011) Differential Images. What is an Image?.
 • Hoel, Aud Sissel. (2006) Innledning. Ernst Cassirer: Form og teknikk - utvalgte tekster.
 • Hoel, Aud Sissel. (2004) Synet som bilde. Om representasjonalismens vedvarende innflytelse på visualitetsdiskursen. Estetiske teknologier vol. 2.
 • Hoel, Aud Sissel. (1998) Barnets medierte livsverden. Digital Barndom.

Rapport/avhandling

 • Hoel, Aud Sissel. (2005) Fremstilling og teknikk. Om bildet som formativt medium. 2005. ISBN 82-471-7053-1. Doktoravhandlinger ved NTNU (89).

Andre

 • Hoel, Aud Sissel. (2015) Media as Differential Apapratuses. UCSD Science Studies Colloquium Series, Science Studies Program . Science Studies Program, University of California, San Diego; San Diego. 2015-04-20.
 • Hoel, Aud Sissel. (2015) Navigating the Brain. Imaging and Interaction in Medical Practice: An Interdisciplinary Workshop on Image-Guided Clinical Settings . Image, Knowledge, Gestaltung, Humboldt University; Berlin. 2015-02-27 - 2018-02-28.
 • Hoel, Aud Sissel. (2015) Operative Images. Extensions of Many: Seminar on Media Aesthetics . Dusan Barok, Bergen senter for elektronisk kunst; Bergen. 2015-03-04.
 • Hoel, Aud Sissel. (2015) Surgical Image Operations. Medical Humanities and Technology Workshop . Tema Technology and Social Change, Linköping University; Linköping. 2015-12-07 - 2015-12-08.
 • Hoel, Aud Sissel. (2014) Apparatus and Alignment in Neuroscience. Visualization: A Critical Survey of the Concept . Humboldt University; Berlin. 2014-04-07 - 2014-04-09.
 • Hoel, Aud Sissel. (2014) Operative Images. Imaging Images Media Model Diagram, part of the Images?Precisely! event series . Mark D. Linder, Syracuse University, USA; London. 2014-02-12.
 • Hoel, Aud Sissel. (2014) Perspectives on Neuroimaging. Higher seminar, Department of Thematic Studies - Technology and Social Change, Linköping University . Linköping University; Linköping. 2014-05-21.
 • Hoel, Aud Sissel. (2014) Photography as Measurement Technology. The 2014 Charles S. Peirce International Centennial Congress . The Charles S. Peirce Society & The Charles S. Peirce Founda; Lowell, Massachusetts. 2014-07-16 - 2014-07-19.
 • Hoel, Aud Sissel. (2014) Rethinking Objectivity by Addressing the Inner Connections between Imaging and Measuring. Form, Concept, and Symbol in the Sciences: The Contribution of Ernst Cassirer to a General Philosophy of Science . Humanomics Research Centre, Københavns universitet; København. 2014-08-28.
 • Hoel, Aud Sissel. (2014) The Image at the Limits of Phenomenology. What Images Do . The Royal Danish Academy of Fine Arts; København. 2014-03-19 - 2014-03-21.
 • Hoel, Aud Sissel. (2014) Visualization in Arts and Sciences: Images as Differential Apparatuses. Dynamis of the Image: An Archaeology of Potentialities (II) . Led by Chiara Cappelletto and Emmanuel Alloa; Basel. 2014-12-04 - 2014-12-06.
 • Johansen, Anja; Hoel, Aud Sissel; Lie, Merete. (2014) Operating Fields: Medical Imaging Across Art and Science. Art exhibition with Christina Lammer (AT), Andrew Carnie (UK) and Jordi Puig (ES/NO) [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU and Babel Visningsrom for kunst; Trondheim. 2014-08-29 - 2014-09-07.
 • Johansen, Anja; Lie, Merete; Hoel, Aud Sissel. (2014) Det anatomiske teater 2014. Seminar i samarbeid med Cinemateket i Trondheim og Kosmorama filmfestival [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU, Cinemateket i Trondheim og Kosmorama filmfestival; Trondheim. 2014-05-02.
 • Hoel, Aud Sissel. (2013) Image Theory across Arts and Sciences. Art History and Bildwissenschaft . Netzwerk für Kunstgeschichte, Masaryk University Brno; Brno. 2013-03-28 - 2013-03-29.
 • Hoel, Aud Sissel. (2013) Image Theory across Arts and Sciences. Æstetisk Seminar . Forskn.progr. i Medialitet, materialitet, æstetisk betydning; Aarhus Universitet, Aarhus. 2013-10-03.
 • Hoel, Aud Sissel. (2013) Images as Measurement. Dimensions of Measurement . Center for Interdisciplinary Research, Universität Bielefeld; Bielefeld. 2013-03-14 - 2013-03-16.
 • Hoel, Aud Sissel. (2013) Picturing the Brain: Perspectives on Neuroimaging. Seminar . Medical Museion, University of Copenhagen; København. 2013-01-23 - 2013-01-23.
 • Hoel, Aud Sissel; Carusi, Annamaria. (2013) Animal Models: Computational Life Sciences and Neuroscience. Animals and Scientific Research . Centre for Medical Science and Tech, Univ of Copenhagen; København. 2013-01-24 - 2013-01-25.
 • Puig, Jordi; Perkis, Andrew; Hoel, Aud Sissel; Cassinelli, Alvaro. (2013) A-me: Augmented memories. SIGGRAPH Asia 2013 . ACM; Hong Kong. 2013-11-19 - 2013-11-22.
 • Puig, Jordi; Perkis, Andrew; Hoel, Aud Sissel; Ebrahimi, Touradj. (2013) A-me: Augmented Memories. STRP 2013 [Kunstnerisk og museal presentasjon] . STRP; Eindhoven. 2013-03-01 - 2013-03-10.
 • Hoel, Aud Sissel. (2012) Frontal Views. Representational Machines . Stockholms universitet; Stockholm. 2012-04-12 - 2012-04-13.
 • Hoel, Aud Sissel. (2012) Maktens bilder. Maktens bilder [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Norsk rettsmuseum; Vest-Telemark museum (Dalen museum). 2012-06-03 - 2012-09-17.
 • Hoel, Aud Sissel. (2012) Maktens bilder. Maktens bilder [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Norsk rettsmuseum; Tromsø Universitetsmuseum. 2012-10-14 - 2013-01-06.
 • Hoel, Aud Sissel. (2012) Technics of Thinking: Image, Word, Number. Incubator series, Department of the History of Science, Harvard University . Department of the History of Science, Harvard University; Cambridge, MA. 2012-05-03.
 • Hoel, Aud Sissel. (2012) The Medium is the Measure. Annual Meeting of the Society for Social Studies of Science (4S) . Society for the Social Studies of Science; København. 2012-10-17 - 2012-10-20.
 • Hoel, Aud Sissel. (2012) Transformational Realism. The Vital Body and the Sensuous Body: Interventions of the Photographic . Lunds universitet; Örenäs slott. 2012-05-23 - 2012-05-25.
 • Hoel, Aud Sissel. (2012) Transformational Realism. Images and Visualisation: Imaging Technology, Truth and Trust . Linköping University; Norrköping. 2012-09-17 - 2012-09-21.
 • Perkis, Andrew; Hoel, Aud Sissel; Puig, Jordi. (2012) A-Me. Meta.Morf - A Matter of Feeling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . TEKS - Trondheim elektroniske kunstsenter; Trondheim. 2012-10-06.
 • Hoel, Aud Sissel. (2011) Ernst Cassirers teorier: Form og teknikk. Seminar for doktorgradsstudenter . Institut for kunst- og kulturvidenskab, Københavns Universit; Kønbehavn. 2011-05-11.
 • Hoel, Aud Sissel. (2011) Forbryteralbum på norsk. Verdens Gang [Avis]. 2011-07-09.
 • Hoel, Aud Sissel. (2011) Hjernebilder som forskningsredskap, persepsjonsprotese og retorisk instrument. Seminar . Inst. för kommunikation, medier och IT, Södertörn högskola; Huddinge. 2011-04-27.
 • Hoel, Aud Sissel. (2011) Maktens bilder. Utstilling om forbryterportretter i Trondheim tinghus [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Norsk rettsmuseum; Trondheim. 2011-06-17 - 2011-09-01.
 • Hoel, Aud Sissel. (2011) Media Acts. Keynote-forelesning på konferansen Media Acts . NTNU, Institutt for kunst- og medievitenskap; Trondheim. 2011-10-26.
 • Hoel, Aud Sissel. (2011) Orientering om Picturing the Brain-prosjektet. Seminar/møte Fremtidens operasjonsrom, St Olavs . Fremtidens operasjonsrom, St Olavs; Trondheim. 2011-10-07.
 • Hoel, Aud Sissel. (2011) Picturing the Brain: Perspectives on Neuroimaging. Visualizing the Brain: Re-conceptualizing Selfhood, Desire and Sexuality through Neuroimaging . Genetics and Democracy Network and LETStudio; Lund. 2011-10-07.
 • Hoel, Aud Sissel. (2011) Picturing the Brain: Perspectives on Neuroimaging. Departmental Colloquium, . Philosophy Department, Twente University; Enschede. 2011-09-22.
 • Hoel, Aud Sissel. (2011) Picturing the Brain: Perspectives on Neuroimaging. International Performativity seminar . NTNU, satsningsområdet PerFormativitet; 2011-04-13 - 2011-04-15.
 • Hoel, Aud Sissel; Carusi, Anna Maria. (2011) The measuring body: Beyond quantitative/qualitative boundaries. Visualisation in the Age of Computerisation . Saïd Business School, Oxford University; Oxford. 2011-04-25 - 2011-04-26.
 • Hoel, Aud Sissel. (2010) Kant, Cassirer and the Privilege of Mathematics. The Fourth Workshop on Ernst Cassirer . Nordeuropa-Institut, Humboldt University of Berlin; Berlin. 2010-02-18 - 2010-02-19.
 • Hoel, Aud Sissel. (2010) Picturing the Brain: Perspectives on Neuroimaging. Vitenskapsteoretisk seminar . Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen; Bergen. 2010-11-26.
 • Hoel, Aud Sissel. (2010) Technics of Thinking. Fagseminar . Center for Semiotik, Aarhus Universitet; Aarhus. 2010-12-10.
 • Brinch, Sara; Hoel, Aud Sissel. (2009) Terroristers bruk av videobudskap. nrk p3 [Radio]. 2009-03-10.
 • Hoel, Aud Sissel. (2009) "Cassirer as Differential Thinker". 3. Ernst-Cassirer-Workshop . Nordeuropa-Institut, Humboldt Universität zu Berlin; Berlin. 2009-02-12 - 2009-02-13.
 • Hoel, Aud Sissel. (2009) "Differential Deixis: Ernst Cassirer on Symbolic Mediation". IAPL 2009: Double Edges: Rhetorics, Rhizomes, Regions . International Association for Philosophy and Literature; London. 2009-06-01 - 2009-06-07.
 • Hoel, Aud Sissel. (2009) "Differential Deixis: Ernst Cassirer on Symbolic Mediation". Perception sémiotique et socialité du sens . Forskningsgruppen PerSemSoc (CNRS-prosjekt, Frankrike); Paris. 2009-06-15 - 2009-06-16.
 • Hoel, Aud Sissel. (2009) "Differential Phenomenology: On the Cognitive and Theoretical Import of Technology". SPHS 2009 Annual Conference . Society for Phenomenology and the Human Sciences; Arlington. 2009-10-29 - 2009-10-31.
 • Hoel, Aud Sissel. (2009) Intervju/sak om terroristvideoers dårlige tekniske kvalitet og den retoriske effekten av dette. Banden, NRK P3 [Radio]. 2009-03-10.
 • Hoel, Aud Sissel. (2009) "Language, Image, and the Logic of the Sovereign Exception". IPS-XVIII: Reading Giorgio Agamben's Homo Sacer . International Philosophy Seminar; Alto Adige. 2009-06-28 - 2009-07-07.
 • Hoel, Aud Sissel. (2009) Maktens bilder. Maktens bilder [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Stavanger museum, i samarbeid med Norsk rettsmuseum; Stavanger. 2009-01-23 - 2009-03-15.
 • Hoel, Aud Sissel. (2009) Maktens bilder. Maktens bilder [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Glåmdalsmuseet, i samarbeid med Norsk rettsmuseum; Elverum. 2009-09-05.
 • Hoel, Aud Sissel. (2009) "Photographic Difference". Pluralizing Visual Culture . Nomadikon: The Bergen Center of Visual Culture; Bergen. 2009-02-20 - 2009-02-21.
 • Hoel, Aud Sissel. (2009) "Technics of Thinking: Cassirer's Differential Approach to Cognition". PerSemSoc November Symposium ; Paris. 2009-11-16 - 2009-11-17.
 • Hoel, Aud Sissel; Carusi, Annamaria. (2009) "Scientific Visualisations as Cognitive Enhancement". SPT 2009: Converging Technologies, Changing Societies . Society for Philosophy and Technology; Enschede. 2009-07-07 - 2009-07-10.
 • Hoel, Aud Sissel. (2008) "Aesthetic Technologies: A Nonrepresentational Approach to Symbolic Mediation". Form and Technics: Berlin Workshop . Ingvild Folkvord (NTNU) og Aud Sissel Hoel; Humboldt-universitetet, Berlin. 2008-02-21.
 • Hoel, Aud Sissel. (2008) "Fotografi og offentlig prostitusjon". Foredrag for Rettshistorisk forening . Rettshistorisk forening; Oslo. 2008-09-17.
 • Hoel, Aud Sissel. (2008) Maktens bilder. Utstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Norsk rettsmuseum; Oslo rådhus. 2008-09-03 - 2008-09-23.
 • Hoel, Aud Sissel. (2008) "Norske forbryterbilder". Gjesteforelesning ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo . Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO; Oslo. 2008-02-14.
 • Hoel, Aud Sissel. (2008) "Politiets bruk av fotografi i kontrollen av offentlige prostituerte i 1800-tallets Kristiania". Dagsseminar om bilder og makt . Heidi Mork Lomell (UiO) og Aud Sissel Hoel (NTNU); Oslo. 2008-09-18.
 • Hoel, Aud Sissel. (2008) Presentasjon av utstillingen "Maktens bilder". Utstillingsåpning i Oslo rådhus . Norsk rettsmuseum; Oslo. 2008-09-03.
 • Hoel, Aud Sissel. (2007) "Bildet av en forbryter". Forskning.no [Internett]. 2007-11-01.
 • Hoel, Aud Sissel. (2007) "Forbrytere og prostituerte". Adresseavisen [Avis]. 2007-10-27.
 • Hoel, Aud Sissel. (2007) "Fotografiet i politiets tjeneste". Åpningen av utstillingen "Maktens bilder" ved Norsk rettsmuseum . Norsk rettsmuseum; Trondheim. 2007-10-26.
 • Hoel, Aud Sissel. (2007) Innslag om utstillingen "Maktens bilder" ved Norsk rettsmuseum. Midtnytt, NRK Trøndelag [TV]. 2007-10-26.
 • Hoel, Aud Sissel. (2007) Innslag om åpningen av utstillingen "Maktens bilder" ved Norsk rettsmuseum. Kulturnytt, NRK P2 [Radio]. 2007-10-26.
 • Hoel, Aud Sissel. (2007) Intervju om norske forbryterportretter og utstillingen "Maktens bilder" ved Norsk rettsmuseum. Søndagsåpent, NRK P1 [Radio]. 2007-11-04.
 • Hoel, Aud Sissel. (2007) Intervju/sak om Eivind Lentz' kunstprosjekt MMS TV. Kulturnytt, NRK P2 [Radio]. 2007-12-21.
 • Hoel, Aud Sissel. (2007) Intervju/sak om Eivind Lentz' kunstprosjekt MMS TV. Kulturnytt, NRK P2 [Radio]. 2007-12-07.
 • Hoel, Aud Sissel. (2007) "Lille Emil ble kalt 'Satan'". Magasinet, Dagbladet.no [Internett]. 2007-11-06.
 • Hoel, Aud Sissel. (2007) "Maktens bilder" (Nettutstilling). Maktens bilder: Nettutstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Norsk rettsmuseum; 2007-11-01.
 • Hoel, Aud Sissel. (2007) "Maktens bilder" (Utstilling). Maktens bilder [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Norsk rettsmuseum; Trondheim. 2007-10-26 - 2008-08-30.
 • Hoel, Aud Sissel. (2007) "Maktens bilder sier mer enn tusen ord" og "Bildene fra tiden". Rett på sak: Aktualitetsmagasin for domstolene, nr. 4, 2007 [Avis]. 2007-12-01.
 • Hoel, Aud Sissel. (2007) "Møter på mørkesiden". Adresseavisen [Avis]. 2007-11-10.
 • Hoel, Aud Sissel. (2007) Oppslag om den kommende utstillingen "Maktens bilder" ved Norsk rettsmuseum. Adresseavisen [Avis]. 2007-08-06.
 • Hoel, Aud Sissel. (2007) "Photographic Difference". Who's Afraid of Photons? A Symposium on the History of Photography . Geoffrey Batchen, City University of New York; New York. 2007-04-20.
 • Hoel, Aud Sissel. (2007) "Policing Prostitution in 19th Century Christiania". Photography in Culture . Forskningsprosjektet Fotografiet i kulturen; Rosendal. 2007-11-09 - 2007-11-11.
 • Hoel, Aud Sissel. (2007) "Reframing the Image". The Visible and the Audible . Det nordiske nettverket The Bodily Turn in Aesthetics; Lysebu. 2007-08-13 - 2007-08-15.
 • Hoel, Aud Sissel. (2007) "Relasjonsbildet". Kunstprosjekt [Kunstnerisk og museal presentasjon] ; 2007-12-04.
 • Hoel, Aud Sissel. (2007) "Techniques of Ideation". Technoscience Research Group . Don Ihde, Philosophy Department, Stony Brook University; Stony Brook, NY. 2007-02-12.
 • Hoel, Aud Sissel. (2007) Tenkningens teknikker. Vitenskapsteoretisk forum . Filosofisk institutt, NTNU; Trondheim. 2007-09-25.
 • Hoel, Aud Sissel. (2007) "The Concept of Medium in the Digital Age". New Aesthetic Technologies . Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB; Bergen. 2007-10-17.
 • Hoel, Aud Sissel. (2006) "Images of Female Deviancy: Photography and the Nineteenth Century Prostitute". Photography and Difference, The 4th Conference of the Nordic Network for the History and Aesthetics of Photography . Nordic Network for the Hist and Aesthetics of Photography; Helsinki. 2006-08-24 - 2006-08-27.
 • Hoel, Aud Sissel. (2006) "Kriminelle og prostituerte, sett gjennom fotografiet". Fotografiet i historien - historien i fotografiet . Forskningsprosjektet Fotografiet i kulturen; Bergen. 2006-01-27 - 2006-01-29.
 • Hoel, Aud Sissel. (2006) "Mindless Images? Questioning the "Visual" in Visual Studies". NORDIK 2006 Tradition and Visual Culture, the 8th Nordic Conference for Art Historians . Nordisk komité for kunsthistorie; Universitetet i Bergen, Bergen. 2006-09-22 - 2006-09-24.
 • Hoel, Aud Sissel. (2006) "Mot en ny ramme om bildeproblemet: Et kritisk blikk på den visuelle vendingen". Medier, IKT og demokrati, Norsk medieforskerlags 12. medieforskningskonferanse . Norsk medieforskerlag; Universitetet i Bergen, Bergen. 2006-10-19 - 2006-10-20.
 • Hoel, Aud Sissel. (2006) "Techniques of Ideation: A Dynamic Approach to the Problem of Mediation". Dynamics of Reason: A Conference on the Philosophy of Michael Friedman . PHIS, Learning Lab og Roskilde universitetscenter; Carlsberg Academy, København. 2006-12-11 - 2006-12-12.
 • Hoel, Aud Sissel. (2006) "The Spectacle of Deviancy: Reflections on a 19th Century Police Album". ACLA Annual Meeting, The Human and its Others . The American Comparative Literature Association; Princeton University, Princeton. 2006-03-23 - 2006-03-26.
 • Hoel, Aud Sissel. (2006) "Thinking 'Difference' Differently: Cassirer's Theory of Mediation". Form and Technics: Reading Ernst Cassirer from the Present . Det historisk-filosofiske fakultet, NTNU; NTNU, Trondheim. 2006-12-07 - 2006-12-08.
 • Hoel, Aud Sissel. (2005) Maktens bilder. Landskonferanse for fotobevaring . ABM-utvikling i samarbeid med Statsarkivet i Stavanger; Stavanger. 2005-04-14 - 2005-04-15.
 • Hoel, Aud Sissel. (2005) Talbots "Pencil of Nature". Arbeidsseminar for forskningsprosjektet Fotografiet i kulturen . Forskningsprosjektet Fotografiet i kulturen (UiB); Bergen. 2005-01-12 - 2005-01-13.
 • Hoel, Aud Sissel. (2004) Crystallized Motion, Visible Time. Arts of Motion: An interdisciplinary conference on movement in visual and non-visual arts . Forskningsprosjektet Estetiske teknologier, NTNU; Trondheim. 2004-11-18 - 2004-11-20.
 • Hoel, Aud Sissel. (2004) Kriminalfotografiet. Arbeidsseminar . Forskningsprosjektet Fotografiet i kulturen, UIB; Berlin. 2004-11-10 - 2004-11-15.
 • Hoel, Aud Sissel. (2004) The Camera as Natural Machine. Photographic History as Cultural History. New tendencies and Approaches in Academic Research . Nordic Network for the History and Aesthetics of Photography; Rungsted. 2004-08-21 - 2004-08-24.
 • Hoel, Aud Sissel. (2003) Rethinking the crisis of perception, visuality, and the image. Konferansen "Modes of Seeing", arrangert av forskningsprosjektet Estetiske teknologier, NTNU . [Mangler data]; Trondheim. 2003-11-08.
 • Hoel, Aud Sissel. (1999) Filmatiske erfaringsrom. Oppstartseminar INKOKUL . INKOKUL; Hitra. 1999-09-07 - 1999-09-08.
 • Hoel, Aud Sissel. (1999) Filmatiske erfaringsrom. Samling med teorigruppen ved Kunstakademiet i Trondheim . Kunstakademiet i Trondheim v/Staffan Schmidt; Trondheim. 1999-02-10 - 1999-02-10.
 • Hoel, Aud Sissel. (1999) Fotografiet og perspektivet som symbolsk form. Forms of Knowledge and Sensibility. Ernst Cassirer and the Human Sciences . [Mangler data]; Trondheim, 25.-26. februar 1999.
 • Hoel, Aud Sissel. (1998) Blocks of sensation in Moving Images. Applied Phenomenology . Det historisk-filosofiske fakultet, Københavns universitet; København. 1998-11-16 - 1998-11-20.
 • Hoel, Aud Sissel. (1998) Film og fjernsyn som virtuelle erfaringsrom. Seminar for doktorgradsstipendiater og veiledere . Norges forskningsråd; Hell. 1998-10-19 - 1998-10-20.
 • Hoel, Aud Sissel. (1998) Film og fjernsyn som virtuelle erfaringsrom. Åpningsseminar for forskningsprosjektet Blikket . Forskningsprosjektet Blikket; Trondheim. 1998-05-19 - 1998-05-19.
 • Hoel, Aud Sissel. (1998) Overflatens overskridelse: Om nærbildet i Carl Theodor Dreyers spillefilm "La Passion de Jeanne d'Arc(1928)". Kunst og overskridelse. Tverrfaglig estetisk-teoretisk seminar. . Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, NTNU.; Trondheim. 1998-05-14 - 1998-05-15.