course-details-portlet

AV600620 - Digitalisering av verdiskaping

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 uker

Faglig innhold

Digital-basert plattform som fasiliteter transaksjoner gjennom verdikjedenBruk av digitale verktøy for å optimere operasjoner Crowdsourcing og åpen innovasjonE-handel og Omnichannel strategier Interaksjon med kunder og økt læringskapasitet gjennom digitale middelLede og styre den digitale transformasjonsprosessen Optimere organisasjonsstrukturer og insentiver Den menneskelige siden av digitalisering

Læringsutbytte

kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer om digital transformasjon og verdikjedeanalyse kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset digitaliseringsutviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer kan bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid samt identifisere de utfordringene og de mulighetene som digitalisering innebærer Generell kompetanse kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å evaluere en virksomhet sin digitale verdikjede kan formidle omfattende selvstendig arbeid og foreslå endringer som kan være effektive kan delta aktivt i planleggingen og implementeringen av en virksomhet sitt digitaliseringsarbeid og digitale transformasjonsprosess

Læringsformer og aktiviteter

Gjennomføre «bli kjent» -aktiviteter i begynnelsen av emnet for å sikre at kandidatene bygger bånd mellom hverandre som vil bidra til å senke terskelen for å ta kontakt med hverandre utenfor samlinger. Forelesninger med presentasjon av faglige tema med fokus diskusjon og faglig utvikling Case og mindre fellesoppgaver med påfølgende diskusjon for å bryte ned kompliserte tema. Opprette diskusjonsrom på Blackboard der fagpersoner er hyppige bidragsytere med eksempelvis relevante artikler, faglige bidrag eller diskusjon. Har avansert kunnskap innenfor digital verdiskaping og de tilhørende prinsipp, konsept og teori. har inngående kunnskap om digitale verdikjedeprosesser. kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i digitaliseringens historie, tradisjoner og litteratur

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen med ca. tre ukers innleveringsfrist. Hjemmeeksamen er en oppgave med egendefinert problemstilling med utgangspunkt i et sentralt tema i kurset (maks. 5000 ord) Skriftlig gruppeoppgave (1-3 deltager per oppgave) (A-F, E er laveste ståkarakter)

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning ved IIF - høyere grads nivå (514IM)

Forkunnskapskrav

Som for studieprogrammet

Kursmateriell

Bøker: •Pettit, S., & Wang, Y. (Eds.). (2016). E-Logistics: Managing Your Digital Supply Chains for Competitive Advantage. Kogan Page Publishers. •Lubián, F. J. L., & Esteves, J. (2017). Value in a Digital World: How to assess business models and measure value in a digital world. Springer. Tidsskriftartikler: •Coreynen, W., Matthyssens, P., & Van Bockhaven, W. (2017). Boosting servitization through digitization: Pathways and dynamic resource configurations for manufacturers. Industrial Marketing Management, 60, 42-53. •Lenka, S., Parida, V., & Wincent, J. (2017). Digitalization Capabilities as Enablers of Value Co‐Creation in Servitizing Firms. Psychology & Marketing, 34(1), 92-100. •Lucas Jr, H. C., & Goh, J. M. (2009). Disruptive technology: How Kodak missed the digital photography revolution. The Journal of Strategic Information Systems, 18(1), 46-55 •Täuscher, K., & Laudien, S. M. (2017). Understanding platform business models: A mixed methods study of marketplaces. European Management Journal. •Ruutu, S., Casey, T., & Kotovirta, V. (2017). Development and competition of digital service platforms: A system dynamics approach. Technological Forecasting and Social Change, 117, 119-130. •Abrell, T., Pihlajamaa, M., Kanto, L., Vom Brocke, J., & Uebernickel, F. (2016). The role of users and customers in digital innovation: Insights from B2B manufacturing firms. Information & Management, 53(3), 324-335. •Lucas Jr, H. C., & Goh, J. M. (2009). Disruptive technology: How Kodak missed the digital photography revolution. The Journal of Strategic Information Systems, 18(1), 46-55. •Hagberg, J., Sundstrom, M., & Egels-Zandén, N. (2016). The digitalization of retailing: an exploratory framework. International Journal of Retail & Distribution Management, 44(7), 694-712. •Dery, K., Sebastian, I. M., & van der Meulen, N. (2017). The Digital Workplace is Key to Digital Innovation. MIS Quarterly Executive, 16(2).

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for internasjonal forretningsdrift

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU