Bakgrunn og aktiviteter

Rannveig Oliv Myhr er førstelektor i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Hun arbeider med forståelser av begrepet ungdom der ungdom forstås som ekte og forbindes med tankeløshet og overskridelse. Det er en forståelsen som finner i mye forskning om ungdom og hun problematiserer denne forståelsen. Hun arbeider også med elevers motstand der motstand forstås som en del av hverdagslivet i skolen. Med utgangspunkt i den senere tids utvikling der elevers motstand benevnes som uro og atferdsproblemer og oppfattes som noe vi må behandle med spesialpedagogisk tiltak, eller forebygges gjennom proaktiv klasseledelse, arbeider hun med forståelser og språk for å kunne snakke om motstand som noe vi må forvente, leve med i skolen og som er viktig for demokrati. Hun har vært med å arrangere "Ungdomsseminaret i Trondheim" som var et årlig seminar drevet av forskningsgruppa «YES - Youth, Education, Society» ILU, Institutt for pedagogikk og livslang læring  (NTNU) og Fakultet for lærer- og tolkeutdanning (HIST).

Hun har tidligere arbeider med hvordan tilpasset opplæring formidles i lærebøker i pedagogikk, hvordan oppfatninger av alder forstås i et tilpasset opplæringstilbud for unge studenter ved NTNU og hvordan det kan undervises i begrepet tilpasset opplæring i lærerutdanningen. Hun har også arbeidet med grunnskolelæreres forståelse og praktisering av tilpasset opplæring, med utgangspunkt i en kritikk av instrumentalistiske forståelser av tilpasset opplæring. Hun arbeider i tillegg med skjønnlitteratur i praktisk pedagogikk og skriver om det.

Interesseområder

 • ungdom og utdanning
 • motstand og utdanning
 • ungdom og overskridelse
 • tilpasset opplæring
 • universitetspedagogikk/lærerutdanningsforskning
 • estetikk/skjønnlitteratur og utdanning

Forskningsfellesskap

Forskergruppen "Barn og unges livskvalitet i skole og oppvekst – BULKIS"

 

 

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Myhr, Rannveig Oliv. (2010) «Hvis jeg skal være litt realistisk.» Studentutsagn som utgangspunkt for undervisning i tilpasset opplæring. UNIPED (Tromsø). vol. 33 (3).
 • Myhr, Rannveig Oliv. (1998) Tilpasset opplæring og behovet for en biltur. En drøfting av sosialiseringen av 90-tallets pedagogikkstudenter. Norsk pedagogisk tidsskrift.
 • Myhr, Rannveig Oliv. (1995) Universitetets unge studenter. UNIPED (Tromsø).

Del av bok/rapport

 • Myhr, Rannveig Oliv. (2014) Den egenrådige læreren. En drøfting av forholdet mellom tilpasset opplæring og lærerens selvstendighet. Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole.
 • Myhr, Rannveig Oliv; Øksnes, Maria. (2013) "Jeg vil helst slippe." Betraktninger omkring demokrati og klasseledelsens utilstrekkelighet. Klasseledelse - for elevenes læring.
 • Myhr, Rannveig Oliv. (2010) En undervisning tilpasset ungdom. Læreren i skolen og samfunnet.

Rapport/avhandling

 • Myhr, Rannveig Oliv. (2009) Den egenrådige læreren. Tilpasset opplæring og didaktiske kvaliteter. 2009. ISBN 978-82-7923-060-1.
 • Myhr, Rannveig Oliv. (2007) Barneskolens små "spesialister". Tilpasset opplæring til gutter med interesse for naturfenomen. 2007. ISBN 978-82-7923-049-6. PPU serien (Nr. 30).