Rannveig Oliv Myhr

Førstelektor Institutt for lærerutdanning
73551186 92053077
Jonsvannsveien 82, Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Myhr, Rannveig Oliv. (2010) «Hvis jeg skal være litt realistisk.» Studentutsagn som utgangspunkt for undervisning i tilpasset opplæring. UNIPED (Tromsø). vol. 33 (3).
  • Myhr, Rannveig Oliv. (1998) Tilpasset opplæring og behovet for en biltur. En drøfting av sosialiseringen av 90-tallets pedagogikkstudenter. Norsk pedagogisk tidsskrift.
  • Myhr, Rannveig Oliv. (1995) Universitetets unge studenter. UNIPED (Tromsø).

Del av bok/rapport

  • Myhr, Rannveig Oliv. (2014) Den egenrådige læreren. En drøfting av forholdet mellom tilpasset opplæring og lærerens selvstendighet. Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole.
  • Myhr, Rannveig Oliv; Øksnes, Maria. (2013) "Jeg vil helst slippe." Betraktninger omkring demokrati og klasseledelsens utilstrekkelighet. Klasseledelse - for elevenes læring.
  • Myhr, Rannveig Oliv. (2010) En undervisning tilpasset ungdom. Læreren i skolen og samfunnet.

Rapport/avhandling

  • Myhr, Rannveig Oliv. (2009) Den egenrådige læreren. Tilpasset opplæring og didaktiske kvaliteter. 2009. ISBN 978-82-7923-060-1.
  • Myhr, Rannveig Oliv. (2007) Barneskolens små "spesialister". Tilpasset opplæring til gutter med interesse for naturfenomen. 2007. ISBN 978-82-7923-049-6. PPU serien (Nr. 30).