Bakgrunn og aktiviteter

Emneansvarlig for videreutdannning i intensivsykepleie ved Institutt for helsevitenskap Gjøvik 

Mobil; 90575329