Bakgrunn og aktiviteter

  • Emneansvarlig for alle fagspesifikke emner ved intensivutdannning ved Institutt for helsevitenskap Gjøvik til 20.06.21
  • PhD stipendiat tilknyttet prosjektet MASQ - Measuring quality: Exceeding the limitations of quality management in municipal health and care services (prosjektleder: Prof. J. Tøssebro, Institutt for sosialt arbeid). Link til kort informasjon om prosjektet

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner