Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Pedersen, Arve Vorland; Størksen, Jan Harry; Garli, Per Johnny. (2003) Individual differences in the learning of motor skills. From Basic Motor Control to Functional Recovery III.