Bakgrunn og aktiviteter

Øyvind Solberg (1961) er professor ved Institutt for matematiske fag. Han er medlem i algebra gruppen. Professor Solberg har en Cand.mag, Cand.scient og Dr.scient grad fra NTNU.

Se engelsk side for mer informasjon.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner