Bakgrunn og aktiviteter

Sivilingeniør bygg og anlegg, Universitetslektor anleggsteknikk og ingeniørgeologi

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner