Current Issue

Vol. 5 No. 1 (2020): Læring om læring vol 5
					View Vol. 5 No. 1 (2020): Læring om læring vol 5

Kjære leser!

Denne 5. utgaven av Læring om læring representerer en ny retning for tidsskriftet og arbeidet vårt for erfaringsdeling rundt undervisning i norsk UH-sektor.

Læring om læring nummer 5 har som tidligere artikler knyttet til konferansebidrag. Samtidig har vi et rikt utvalg av bidrag fra undervisere ved NTNU, som deler sine erfaringer fra prosjekt de har gjennomført som del av sin utvikling av utdanningsfaglig kompetanse.

Dokumentasjon av utviklingsarbeid og refleksjoner over erfaringer er en viktig del av systematisk kompetanseutvikling. Systematisk kompetanseutvikling på utdanningsområdet får nå stadig større verdi for karriereutvikling, formalisert gjennom etablering av ordninger for utdanningsfaglig merittering og ny forskrift for ansettelse og opprykk. I tillegg til erfaringsdeling i form av konferanser som Læringsfestivalen og Webinarfestivalen, håper vi at skriftliggjøring i form av bidrag til dette tidsskriftet vil være et bidrag til å gi arbeidet deres økt egenverdi og spredning.

Vi vil takke bidragsyterne for innhold av høy kvalitet, som bør leses med stor interesse i sektoren, og som vi også håper dere vil få personlig glede av å ha delt.

Når jeg sier «vi», vil jeg rette en stor takk til Patric Wallin ved Seksjon for universitetspedagogikk ved NTNU, som er medredaktør for denne utgaven.

Ole Kristen Solbjørg, redaktør

NTNU Drive / Avdeling for utdanningskvalitet

Trondheim, 23. november 2020

Published: 2020-11-23

Full Issue

Articles

View All Issues