Bakgrunn og aktiviteter

Stillingen min er administrativt tilknyttet Regionalt kunnskapssenter for barn og unge. Psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge). Senteret har ca. 60 ansatte med stillinger innen fagområdene barne- og ungdomspsykiatri, utviklingspsykologi, pedagogikk, sosialt arbeid, sosiologi med mer, og er ett av fire kunnskapssenter i Norge.

Jeg er en del av den administrative staben og har som hovedfunksjon å støtte opp om den faglige virksomheten. 

RKBU har fått i oppdrag fra Bufdir om å utvikle en ressursportal om barnevernledelse. Målet er at ledere i barnevernet bruker ressurser fra portalen til å øke forståelsen om egen lederidentitet og lederatferd i barnevernsammenheng. Deler av stillingen min innebærer utvikling og drift av ressursportalen i tråd med NTNUs krav.