Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Aure, Marit; Berg, Nina Gunnerud; Cruickshank, Jørn; Dale, Britt Engan. (2015) Med sans for sted. Nyere teorier. Fagbokforlaget. 2015. ISBN 9788245017779.
  • Førde, Anniken; Dale, Britt Engan; Berg, Nina Gunnerud; Kramvig, Britt. (2013) Stedet rundt på tre dager. Hva kan man lære om stedsforskning gjennom feltkurs?. Akademika forlag. 2013. ISBN 9788232100965.
  • Førde, Anniken; Kramvig, Britt; Dale, Britt Engan; Berg, Nina Gunnerud. (2013) Å finne sted. Metodologiske perspektiver i stedsanalyser. Akademika forlag. 2013. ISBN 978-82-321-0096-5.
  • Berg, Nina Gunnerud; Jørgensen, Stig Halvard; Karlsen, Asbjørn; Aase, Asbjørn. (2009) Mennesker og steder i samspill : festskrift til Britt Dale. Tapir Akademisk Forlag. 2009. ISBN 978-82-519-2445-0.
  • Selstad, Tor; Dale, Britt Engan; Sjøholt, Peter; Berg, Nina Gunnerud. (2007) Innovative Trøndelag. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 978-82-519-2142-8.
  • Berg, Nina Gunnerud; Dale, Britt Engan; Lysgård, Hans Kjetil; Løfgren, Anders. (2004) Mennesker, steder og regionale endringer. Tapir Akademisk Forlag. 2004. ISBN 82-519-1934-7.

Del av bok/rapport

  • Berg, Nina Gunnerud. (2016) Lokalsamfunn som sted - hvordan forstå tilknytning til bosted?. Lokalsamfunn.
  • Aure, Marit; Berg, Nina Gunnerud; Cruickshank, Jørn; Dale, Britt Engan. (2015) Sted- nye teorier i en norsk kontekst. Med sans for sted. Nyere teorier.