Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Aure, Marit; Berg, Nina Gunnerud; Cruickshank, Jørn; Dale, Britt Engan. (2015) Med sans for sted. Nyere teorier. Fagbokforlaget. 2015. ISBN 9788245017779.
 • Førde, Anniken; Dale, Britt Engan; Berg, Nina Gunnerud; Kramvig, Britt. (2013) Stedet rundt på tre dager. Hva kan man lære om stedsforskning gjennom feltkurs?. Akademika forlag. 2013. ISBN 9788232100965.
 • Førde, Anniken; Kramvig, Britt; Dale, Britt Engan; Berg, Nina Gunnerud. (2013) Å finne sted. Metodologiske perspektiver i stedsanalyser. Akademika forlag. 2013. ISBN 978-82-321-0096-5.
 • Berg, Nina Gunnerud; Jørgensen, Stig Halvard; Karlsen, Asbjørn; Aase, Asbjørn. (2009) Mennesker og steder i samspill : festskrift til Britt Dale. Tapir Akademisk Forlag. 2009. ISBN 978-82-519-2445-0.
 • Selstad, Tor; Dale, Britt Engan; Sjøholt, Peter; Berg, Nina Gunnerud. (2007) Innovative Trøndelag. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 978-82-519-2142-8.
 • Berg, Nina Gunnerud; Dale, Britt Engan; Lysgård, Hans Kjetil; Løfgren, Anders. (2004) Mennesker, steder og regionale endringer. Tapir Akademisk Forlag. 2004. ISBN 82-519-1934-7.

Del av bok/rapport

 • Berg, Nina Gunnerud. (2016) Lokalsamfunn som sted - hvordan forstå tilknytning til bosted?. Lokalsamfunn.
 • Aure, Marit; Berg, Nina Gunnerud; Cruickshank, Jørn; Dale, Britt Engan. (2015) Sted- nye teorier i en norsk kontekst. Med sans for sted. Nyere teorier.
 • Berg, Nina Gunnerud; Dale, Britt Engan. (2015) Sted- noen nyere teoretiske tilnærminger og debatter. Med sans for sted. Nyere teorier.
 • Berg, Nina Gunnerud. (2013) Er hytter hjem? Framstillinger av «den norske hytta» i magasinet Hytteliv. Hus, hjem og sted. Geografiske perspektiver på vår samtid.
 • Berg, Nina Gunnerud; Dale, Britt Engan; Førde, Anniken; Kramvig, Britt. (2013) Introduksjon; Metdologiske utfordinger i stedsanalyser. Å finne sted. Metodologiske perspektiver i stedsanalyser.
 • Dale, Britt Engan; Berg, Nina Gunnerud. (2013) Hva er stedsidentitet, og hvordan fanger vi den opp?. Å finne sted. Metodologiske perspektiver i stedsanalyser.
 • Berg, Nina Gunnerud. (2011) Bygdeliv på glanset papir- rural idyll i livsstilsmagasinet LevLandlig. Rurale brytninger.
 • Berg, Nina Gunnerud. (2009) Bostedsvalg- et spørsmål om sted, mobilitet, bygd og by og hjem(me). Mennesker og steder i samspill : festskrift til Britt Dale.
 • Berg, Nina Gunnerud. (2007) Fortellinger om flytting og bosteder. Innovative Trøndelag.
 • Berg, Nina Gunnerud. (2004) Discourses on Rurality and Gender in Norwegian Rural Studies. Power and Gender in European Rural Development.
 • Berg, Nina Gunnerud; Dale, Britt Engan; Lysgård, Hans Kjetil; Løfgren, Anders. (2004) Mennesker, steder og regionale endringer - introduksjon. Mennesker, steder og regionale endringer.
 • Berg, Nina Gunnerud; Lysgård, Hans Kjetil. (2004) Norsk regionalforskning i dag og fremover - noen refleksjoner. Mennesker, steder og regionale endringer.
 • Berg, Nina Gunnerud; Lysgård, Hans Kjetil. (2004) Ruralitet og urbanitet - bygd og by. Mennesker, steder og regionale endringer.
 • Dale, Britt Engan; Berg, Nina Gunnerud. (2004) Sted - begreper og teorier. Mennesker, steder og regionale endringer.
 • Berg, Nina Gunnerud; Forsberg, Gunnel. (2003) Rural geography and feminist geography - discourses on rurality and gender in Scandinavia and Britain. Øhman, Jan & Kirsten Simonsen eds. Voices from the North. New Trends in Nordic Human Geography.
 • Berg, Nina Gunnerud. (2002) Kjønn, livsløp, sted og entreprenørskap - en teoretisk diskusjon. Entreprenørskap. Kjønn, livsløp og sted.
 • Berg, Nina Gunnerud. (2002) Rural development and policies – the case of post-war Norway. I Halfacree, K., I. Kovach and R. Woodward (eds.): Leadership and Local Power in European Rural Development. Ashgate, Aldershot, pp. 255-272.
 • Berg, Nina Gunnerud; Foss, Lene. (2002) "Det er her jeg skal være..." Betydningen av sted og livsløp for etablerere. Entreprenørskap. Kjønn, livsløp og sted.
 • Berg, Nina Gunnerud; Lysgård, Hans Kjetil. (2002) Rural Development and Policies: The Case of Post-War Norway. I Halfacree, K., I. Kovach and R. Woodward (eds.): Leadership and Local Power in European Rural Development. Ashgate, Aldershot, pp. 255-272.

Rapport/avhandling

 • Rye, Johan Fredrik; Berg, Nina Gunnerud; Jones, Michael; Turner, Catriona E. (2011) Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, Vol. 65, No. 1, September 2011, Special Issue, Second Homes. 2011. Norsk Geografisk Tidsskrift (3).

Andre

 • Berg, Nina Gunnerud. (2017) Revisiting urban-rural migrants: Age and Place matter. Nordic Geographers' Meeting ; Stockholm. 2017-06-18 - 2017-06-21.
 • Berg, Nina Gunnerud; Jones, Michael; Lund, Ragnhild; Setten, Gunhild. (2017) Breaking the glass ceiling: Experiences of women geographers in academia in Trondheim. Nordic Geographers' Meeting ; Stockholm. 2017-06-18 - 2017-06-21.
 • Berg, Nina Gunnerud. (2016) Ny bok fra stedsnettverket? Norske stedsbøker publisert så langt - noen refleksjoner om arbeidet med dem, deres innhold og anvendelse. Seminar i stedsnettverket . Stedsnettverket; Tromsø. 2016-03-11.
 • Berg, Nina Gunnerud; Dale, Britt Engan. (2015) Steder i stadig endring - nyere stedsperspektiver i mer perifere områder. Verdiskaping og omstilling utenfor storbyene . Nasjonalt nettverk i regional utvikling og økonomisk geograf; Gardermoen. 2015-11-19.
 • Berg, Nina Gunnerud. (2013) Hvor står og går stedsteorien?. Etablering av stedsnettverk ; Kristiansand. 2013-11-28 - 2013-11-29.
 • Berg, Nina Gunnerud. (2012) Det norske hyttefenomenet. Møte i DKNVS Akadem . DKNVS; Trondheim. 2012-11-12 - 2012-11-12.
 • Berg, Nina Gunnerud. (2010) Landliv i LevLandlig - typisk norsk?. Kulturarv i mediene ; Eidsvoll. 2010-01-28 - 2010-01-28.
 • Berg, Nina Gunnerud. (2008) Visions of the Norwegian cabin - a discourse analytical approach. First International Seasonal Homes and Amenity Migration Workshop . Centre for Rural Research; Trondheim. 2008-03-26 - 2008-03-28.
 • Berg, Nina Gunnerud; Baylina, Mireia. (2008) Gender and rurality: Does it matter where? Country visions in Norway and Spain. Seventh European Urban and Regional Studies Conference ; Istanbul. 2008-09-18 - 2008-09-21.