Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Maage, Magne; Smeplass, Sverre; Kjellsen, Knut O.; Sellevold, Erik Johan; Lindgård, Jan; Cepuritis, Rolands; Myrdal, Roar; Bjøntegaard, Øyvind; Geiker, Mette Rica; Jacobsen, Stefan. (2016) Concrete Technology 1. TKT 4215. Kompendium. 2016. ISBN 82-7482-098-3.
  • Sellevold, Erik Johan; Maage, Magne; Smeplass, Sverre; Kjellsen, Knut O.; Lindgård, Jan; Myrdal, Roar; Bjøntegaard, Øyvind; Jacobsen, Stefan. (2009) Betongteknologi 1 (TKT 4215) kompendium. 2009. ISBN 82-7482-098-3.

Del av bok/rapport

  • Engelsen, Christian John; Justnes, Harald; Thakur, Vikas; Myrdal, Roar. (2012) The Indo-Norwegian Initiative on Sustainable Utilisation of Alternative Materials in Cement and Concrete - Potential for Increased Use. International Conferance on Sustainability Challenges & Advances in Concrete Technolgy.
  • Engelsen, Christian John; Justnes, Harald; Thakur, Vikas; Myrdal, Roar. (2012) The Indo-Norwegian initiative on sustainable utilisation of alternative materials in cement and concrete – Potential for increased use. Proceedings of the International workshop on Sustainability and Advances in Concrete Technology (SACT 2012).
  • Engelsen, Christian John; Justnes, Harald; Thakur, Vikas; Myrdal, Roar. (2012) The Indo-Norwegian initiative on sustainable utilisation of alternative materials in cement and concrete – Potential for increased use. World's 9 Giants. One Passion... CONCRETE.
  • Hoang, Kien Dinh; Geiker, Mette Rica; Justnes, Harald; Myrdal, Roar. (2011) Effect of chemical admixtures on early strengt develeopment of fly ash blended cement at low temperature. Proceedings of XXI Nordic Concrete Research Symposium, Finland 2011.
  • Vennesland, Øystein; Maage, Magne; Myrdal, Roar; Høiseth, Karl Vincent. (2005) Kapitler i kompendium for emnet TKT4225. Kompendium: Bestandighet, vedlikehold og reparasjon av betongkonstruksjoner.

Rapport/avhandling

  • Markeset, Gro; Myrdal, Roar. (2008) Modelling of of reinforcement corrosion in cocnrete - State of the art. 2008. ISBN 978-82-536-1081-8.