course-details-portlet

KT8205 - Bestandighet av betongkonstruksjoner

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Mekanismer for nedbrytning av betong. Inspeksjon av betongkonstruksjoner med feltmetoder og laboratoriemetoder. Vedlikehold og reparasjon av konstruksjoner.

Læringsutbytte

Kurset skal gi deltagerne forståelse av typiske mekanismer for nedbrytning av armerte betongkonstruksjoner og evne til at estimere levetiden og foreslå forebyggende tiltak og metoder til reparasjon av betongkonstruksjoner. Kunnskaper: - Detaljert forståelse av mekanismer for nedbrydning av betong og kontrollerende parametre - Grunnleggende forståelse av metoder til inspeksjon av betongkonstruksjoner (feltmetoder og laboratoriemetoder) - Detaljert forståelse av utvalgte metoder til inspeksjon av betongkonstruksjoner (feltmetoder og laboratoriemetoder) - Grunnleggende forståelse av metoder til vedlikehold og reparasjon av konstruksjoner - Detaljert forståelse av utvalgte metoder til vedlikehold og reparasjon av konstruksjoner. Ferdigheter: - Evne til at planlegge inspeksjon av typiske betongkonstruksjoner - Evne til at utføre (ikke-konstruktiv) vurdering av en typisk betongkonstruksjon - Evne til at utføre levetidsforutsigelse av en typisk betongkonstruksjon - Evne til at foreslå forebyggende tiltak og reparasjonsstrategier. Generell kompetanse: - Evne til vitenskapelig refleksjon og argumentasjon - Evne å omforme teorier til praktisk anvendelse basert på vitenskapelige velbegrunnede valg av relevante løsninger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer. Et litteraturstudium med skriftlig rapport. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Mer om vurdering

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas

Kursmateriell

Diverse bokkaptiler og tidsskriftartikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIB7987 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for konstruksjonsteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU