course-details-portlet

KT8205 - Bestandighet av betongkonstruksjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 50/100
Rapport 50/100

Faglig innhold

Mekanismer for nedbrytning av betong. Inspeksjon av betongkonstruksjoner med feltmetoder og laboratoriemetoder. Vedlikehold og reparasjon av konstruksjoner.

Læringsutbytte

Kurset skal gi deltagerne forståelse av typiske mekanismer for nedbrytning av armerte betongkonstruksjoner og evne til at estimere levetiden og foreslå forebyggende tiltak og metoder til reparasjon av betongkonstruksjoner.

Kunnskaper:
- Detaljert forståelse av mekanismer for nedbrydning av betong og kontrollerende parametre
- Grunnleggende forståelse av metoder til inspeksjon av betongkonstruksjoner (feltmetoder og laboratoriemetoder)
- Detaljert forståelse av utvalgte metoder til inspeksjon av betongkonstruksjoner (feltmetoder og laboratoriemetoder)
- Grunnleggende forståelse av metoder til vedlikehold og reparasjon av konstruksjoner
- Detaljert forståelse av utvalgte metoder til vedlikehold og reparasjon av konstruksjoner.

Ferdigheter:
- Evne til at planlegge inspeksjon av typiske betongkonstruksjoner
- Evne til at utføre (ikke-konstruktiv) vurdering av en typisk betongkonstruksjon
- Evne til at utføre levetidsforutsigelse av en typisk betongkonstruksjon
- Evne til at foreslå forebyggende tiltak og reparasjonsstrategier.

Generell kompetanse:
- Evne til vitenskapelig refleksjon og argumentasjon
- Evne å omforme teorier til praktisk anvendelse basert på vitenskapelige velbegrunnede valg av relevante løsninger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer.
Et litteraturstudium med skriftlig rapport. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Mer om vurdering

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas

Kursmateriell

Diverse rapporter og tidsskriftartikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIB7987 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Fordypningstimer: 10

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for konstruksjonsteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Rapport 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU