Masterprogram / Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Produktutvikling og produksjon


Velkommen til studiestart 2017

Kom-i-gang-dagen 14. august

Kom-i-gang-dag

  • Kl. 10.00 - 15.00
  • Sted: Gløshaugen

Her kan du finne ut om mange praktiske ting som du må ordne ved studiestart.

Informasjonsmøte 15. august

Orienteringsmøte for studenter ved produktutvikling og produksjon.

Sted og klokkeslett kommer i løpet av juli.

Immatrikulering 16. august

Immatrikulering

Teknostart 17. - 25. august

Teknostart

Et obligatorisk oppstartsprogram for førsteårs sivilingeniørstudenter ved NTNU, og pågår de to første ukene av semesteret.

Nyttig å vite

Om produktutvikling og produksjon

Hvordan blir produkter til? Hvordan kan man være med å skape nye produkter? Dette studieprogrammet handler om produkter i vid forstand - fra små høreapparater til store vindmøller.

Produktutvikling og produksjon er et 5-årig masterprogram/sivilingeniørprogram. På dette studieprogrammet   lærer du hvordan nye produkter utvikles og produseres for å skape en forretningsmulighet (engelsk: Mechanical Engineering). Studiet består av en god blanding praksis og teori som gjør at du vil få en unik kompetanse i hvordan man identifiserer, analyserer og løser komplekse og sammensatte problemer.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2017

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Normalt gjelder følgende opptakskrav:

  • Generell studiekompetanse
  • Matematikk R1 + R2
  • Fysikk 1
  • Karakteren 4 eller bedre fra vgs (Matematikk R2 eller tilsvarende)

Du søker opptak via samordna opptak. For opptaket 2016 var poenggrensen 55,8 for ordinær kvote og 53,6 i førstegangsvitnemålkvoten. 145 studenter ble tatt opp i programmet og jenteandelen er 35,2%.


Jobbmuligheter

Du oppnår en allsidig, tekniske kompetanse gjennom en mastergrad i produktutvikling og produksjon, spesielt i form av en kombinasjon av praktisk og teoretisk kunnskap. Studieprogrammet utdanner kandidater til et bredt spekter av bransjer innen norsk industri, offentlig sektor og konsulentvirksomhet. Dette gir deg store valgmuligheter i arbeidslivet. Les intervju med tidligere studenter for et lite innblikk.


Studiets oppbygning

Sivilingeniørutdanningen i produktutvikling og produksjon er et 5-årig masterprogram.

Etter de to første årene som er felles for alle, velger du mellom fire studieretninger:

  • Produktutvikling og materialer
  • Produksjons- og kvalitetsteknikk
  • Energi-, prosess- og strømningsteknikk
  • Industriell mekanikk

I det femte året spesialiserer du deg videre gjennom prosjektarbeid og den avsluttende masteroppgaven.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: studier@iv.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen


Fakta

Gradsnavn: Master i teknologi / sivilingeniør
Studieprogramkode: MTPROD
Studiepoeng: 300
Studiekode: 194766
Undervisningsform: Heltid

Sted: Trondheim, Gløshaugen
Søknadsfrist: 15. april

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for energi- og prosessteknikk
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Ansvarlig fakultet:
Fakultet for ingeniørvitenskap

Informasjonen gjelder for inneværende studieår

med på Starmusfestivalen 2017

Bli med på verdens råeste vitenskapsfestival

Starmusfestivalen

Trondheim 18.–23. juni 2017