Masterprogram / Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Produktutvikling og produksjon

Produktutvikling og produksjon

 

Om produktutvikling og produksjon

Ved produktutvikling og produksjon (engelsk: Mechanical Engineering) lærer du hvordan nye produkter utvikles og produseres for å skape en forretningsmulighet. Studiet består av en god blanding praksis og teori som gjør at du vil få en unik kompetanse i hvordan man identifiserer, analyserer og løser komplekse og sammensatte problemer.


Opptakskrav

Normalt gjelder:

  • Generell studiekompetanse
  • Matematikk R1 + R2
  • Fysikk 1
  • Karakteren 4 eller bedre fra vgs (Matematikk R2 eller tilsvarende)

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker opptak via samordna opptak.

Vi tar årlig opp ca 130 studenter. Les mer om opptakskrav og se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

Du oppnår en allsidig, tekniske kompetanse gjennom en mastergrad i produktutvikling og produksjon, spesielt i form av en kombinasjon av praktisk og teoretisk kunnskap. Studieprogrammet utdanner kandidater til et bredt spekter av bransjer innen norsk industri, offentlig sektor og konsulentvirksomhet. Dette gir deg store valgmuligheter i arbeidslivet. Les intervju med tidligere studenter for et lite innblikk.


Studiets oppbygning

Sivilingeniørutdanningen i produktutvikling og produksjon er et 5-årig masterprogram.

Etter de to første årene som er felles for alle, velger du mellom fire studieretninger:

  • Produktutvikling og materialer
  • Produksjons- og kvalitetsteknikk
  • Energi-, prosess- og strømningsteknikk
  • Industriell mekanikk

I det femte året spesialiserer du deg videre gjennom prosjektarbeid og den avsluttende masteroppgaven.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: studier@ivt.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen


Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: 
Mastergrad /
Sivilingeniør (5-årig)

Opptaksgrense 2015:
Ordinær: 55,8
Primær: 54,3

Opptak: Samordna opptak
Søknadsfrist: 15. april
Sted: Trondheim, Gløshaugen

Informasjonens gyldighet: Studieåret 2015/16

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for energi- og prosessteknikk
Institutt for konstruksjonsteknikk
Institutt for produktutvikling og materialer 
Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk

Ansvarlig fakultet:
Ingeniørvitenskap og teknologi

Smørekoppen: linjeforeningen for studentene ved produktutvikling og produksjon