Masterprogram / Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Produktutvikling og produksjon


Velkommen til studiestart 2017

Kom-i-gang-dagen 14. august

Kom-i-gang-dag

  • Kl. 10.00 - 15.00
  • Sted: Gløshaugen

Her kan du finne ut om mange praktiske ting som du må ordne ved studiestart.

Informasjonsmøte 15. august

Informasjonssmøte for studenter ved produktutvikling og produksjon.

Immatrikulering 16. august

Immatrikulering

Teknostart 17. - 25. august

Teknostart

Et obligatorisk oppstartsprogram for førsteårs sivilingeniørstudenter ved NTNU, og pågår de to første ukene av semesteret.

Nyttig å vite

Om produktutvikling og produksjon

Hvordan blir produkter til? Hvordan kan man være med å skape nye produkter? Dette studieprogrammet handler om produkter i vid forstand - fra små høreapparater til store vindmøller.

Produktutvikling og produksjon er et 5-årig masterprogram/sivilingeniørprogram. På dette studieprogrammet   lærer du hvordan nye produkter utvikles og produseres for å skape en forretningsmulighet (engelsk: Mechanical Engineering). Studiet består av en god blanding praksis og teori som gjør at du vil få en unik kompetanse i hvordan man identifiserer, analyserer og løser komplekse og sammensatte problemer.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2017

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Normalt gjelder følgende opptakskrav:

  • Generell studiekompetanse
  • Matematikk R1 + R2
  • Fysikk 1
  • Karakteren 4 eller bedre fra vgs (Matematikk R2 eller tilsvarende)

Du søker opptak via samordna opptak. For opptaket 2016 var poenggrensen 55,8 for ordinær kvote og 53,6 i førstegangsvitnemålkvoten. 145 studenter ble tatt opp i programmet og jenteandelen er 35,2%.


Jobbmuligheter

Du oppnår en allsidig, tekniske kompetanse gjennom en mastergrad i produktutvikling og produksjon, spesielt i form av en kombinasjon av praktisk og teoretisk kunnskap. Studieprogrammet utdanner kandidater til et bredt spekter av bransjer innen norsk industri, offentlig sektor og konsulentvirksomhet. Dette gir deg store valgmuligheter i arbeidslivet. Les intervju med tidligere studenter for et lite innblikk.


Studiets oppbygning

Sivilingeniørutdanningen i produktutvikling og produksjon er et 5-årig masterprogram.

Etter de to første årene som er felles for alle, velger du mellom fire studieretninger:

  • Produktutvikling og materialer
  • Produksjons- og kvalitetsteknikk
  • Energi-, prosess- og strømningsteknikk
  • Industriell mekanikk

I det femte året spesialiserer du deg videre gjennom prosjektarbeid og den avsluttende masteroppgaven.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: studier@iv.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen


Fakta

Gradsnavn: Master i teknologi / sivilingeniør
Studieprogramkode: MTPROD
Studiepoeng: 300
Studiekode: 194766
Undervisningsform: Heltid

Sted: Trondheim, Gløshaugen
Søknadsfrist: 15. april

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for energi- og prosessteknikk
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Ansvarlig fakultet:
Fakultet for ingeniørvitenskap

Informasjonen gjelder for inneværende studieår