Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Haj Mohammadian Baghban, Mohammad. (2012) Cementitious Nano-Composites With Low Thermal Conductivity. A study on thermal-, mechanical- and water transport properties. 2012. ISBN 978-82-471-3895-3. Doktoravhandlinger ved NTNU (290).