course-details-portlet

TDT4125 - Algoritmekonstruksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Avanserte algoritmiske teknikker, bl.a. for å løse og håndere spesielt vanskelige (for eksempel NP-komplette) problemer.

Læringsutbytte

Kunnskaper – kandidaten skal ha kunnskap om:
- Videregående metoder for algoritmekonstruksjon.

Ferdigheter – kandidaten skal kunne:
- Konstruere effektive algoritmer for algoritmiske problemer.
- Konstruere tilnærmede løsninger for komplekse problemer.
- Konstruere heuristiske løsninger for komplekse problemer.

Generell kompetanse – kandidaten skal være i stand til:
- Å håndtere komplekse algoritmiske problemer, enten ved å konstruere en eksakt eller approksimert algoritme, eller ved å lage en heuristisk løsning.
- Å vise at et problem har høy kompleksitet.
- Å vurdere ulike algoritmiske løsninger opp mot hverandre.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og frivillige individuelle øvinger.

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF8012 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 3
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 27.05.2021 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU