Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er stipendiat ved institutt for matematiske fag (IMF) og er en del av forskningsprosjektet GAMES (Geophysics and Applied Mathematics in Exploration and Safe Production).
Veilederen min er Prof. Jo Eidsvik

Se engelsk side for mer informasjon.