course-details-portlet

TPG4255 - CO2 lagring: Operasjoner knyttet til lagring av CO2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Vitenskapelig grunnlag og teknologisk praksis for CO2-lagring, CO2 faseoppførsel og strømningslære, teknikk og geomekanikk av geologisk lagring, design og drift av injeksjonsbrønn, geofysisk og geokjemisk overvåking, økt olje- og gassutvinning ved bruk av CO2.

Læringsutbytte

Studentene skal forstå teknologisk lagring av CO2, inkludert (i) egenskaper til CO2-rike gasser, (ii) geologiske og geomekaniske problemstillinger knyttet til lagring og (iii) overvåking av reservoar og langtidslagring. Studentene skal være i stand til å gjennomføre analytiske vurderinger av CO2 lagringskapasitet, resevoarstyring og risikoanalyse. De bør være i stand til å tolke nedihulls brønndata og geofysiske måledata ved hjelp av case-studier. Studentene kan bruke analytiske og matematiske metoder, og verktøy som Excel og Matlab. Til slutt, som en del av studiet, bør de være i stand til å utforme en plan for et stort CO2-lagringsprosjekt.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Obligatorisk gruppebasert designprosjekt. Undervisningen foregår på engelsk dersom internasjonale masterstudenter velger emnet. Emnet evalueres av referansegruppe.

Obligatoriske aktiviteter

  • Gruppeprosjekt

Mer om vurdering

Dersom undervisningen gis på engelsk, gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

For å følge dette kurset kreves generell kunnskap innen geofag. Dette inkluderer sedimentologi, strukturgeologi, geofysikk og seismisk tolkning. Kunnskaper om reservoarteknologi og brønnlogging er også ønskelig.

Kursmateriell

Ringrose, P., 2020. How to Store CO2 Underground: insights from early-mover CCS Projects (p.129). Cham, Switz: Springer.

IPCC Special Report (Ch.5 Underground geological storage. http://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/srccs/srccs_chapter5.pdf;

Nordbotten and Celia, 2012, Geological Storage of CO2, Wiley, 2012.

Vitenskapelige artikler vil også bli benyttet som en del av emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Petroleumsgeofag
  • Petroleumsteknologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 18.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL410 orange sone Sluppenvegen 14 31
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU