Martha Kvalvik Størksen

Høgskolelærer/øvingslærer Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap Fakultet for medisin og helsevitenskap
73412820 99506489
Tungasletta 2, Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter

Utdannet fysioterapeut ved høgskolen i Sør- Trøndelag i 2005. Jobber 100% stilling ved fysioterapeututdanningen NTNU.