course-details-portlet

IMT4895 - Specialisation in Colour Imaging

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen /Prosjekt
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjekt med muntlig presentasjon 6/10
Muntlig eksamen 4/10

Faglig innhold

Se engelsk versjon

Læringsutbytte

Se engelsk versjon

Læringsformer og aktiviteter

Se engelsk versjon

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Se engelsk versjon

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Applied Computer Science (MACS)
Applied Computer Science (MACS-D)
Colour in Science and Industry (COSI) (MACS-COSI)
Computational Colour and Spectral Imaging (MSCOSI)

Forkunnskapskrav

Se engelsk versjon

Kursmateriell

Se engelsk versjon

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMT5261 5.0 HØST 2017
IMT4172 2.5 HØST 2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Grafikk/bildebehandling
  • Signalbehandling
  • Multivariat bildeanalyse
  • Optikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen /Prosjekt

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 4/10
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Prosjekt med muntlig presentasjon 6/10
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU