course-details-portlet

IMT4895 - Specialisation in Colour Imaging

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 6/10 25 minutter A
Prosjektrapport 4/10

Faglig innhold

Se engelsk versjon

Læringsutbytte

Se engelsk versjon

Læringsformer og aktiviteter

Se engelsk versjon

Mer om vurdering

Se engelsk versjon

Kursmateriell

Se engelsk versjon

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMT5261 5.0 HØST 2017
IMT4172 2.5 HØST 2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Grafikk/bildebehandling
  • Signalbehandling
  • Multivariat bildeanalyse
  • Optikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Prosjektrapport 4/10

Utlevering
17.11.2023

Innlevering
08.12.2023


08:00


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 6/10 A 15.12.2023
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 6/10 A
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU