Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er førsteamauensis i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Institutt for psykologi og tilknyttet Senter for helsefremmende forskning. Jeg disputerte i 2012 med doktorgradsavhandlingen: “Work and health in a changing world: The implications of job demands and resources for job satisfaction and health at work”.

Jeg har vært prosjektleder på to Nordiske prosjekt som omhandlet positive faktorer i arbeidslivet og sunne engasjerte arbeidstakere i sunne organisasjoner. I disse prosjektene har jeg sammen med mine Nordiske samarbeidspartnere jobbet med å kartlegge og teste teorier og metoder på positive faktorer i arbeidslivet tilpasset Nordisk arbeidsliv..

Jeg forsker på, og har vært med på å utvikle ARK, som er et helhetlig kartleggings- og implementeringsprogram for å fremme psykososialt arbeidsmiljø- og klima i universitets- og høgskolesektoren i Norge.

Jeg leder også en arbeidspakke i H2020-prosjektet "H-work - Multilevel Interventions to Promote Mental Health in SMEs and Public Workplaces». Sammen med 14 partnere fra ni ulike land skal vi utvikle og teste flernivå verktøy og tiltak for å fremme mental helse i Europa. Se videoen "Skal forske på arbeidsmiljø som gir god mental helse" for mer informasjon.

Andre prosjekt som jeg er en del av er:

  • Understanding Healthy Workplaces: Cross-Cultural Comparisons between Norway and the United States”, founded by Peder Seather, collaboration with UC Berkeley (interdisciplinary Center for Healthy Workplaces), Business school of Norway Campus Stavanger and University of Tampere, Finland.
  • “Successful aging in the worklife” collaboration with HRM Han university Nijmegen, Netherland,
  • Healthy healthcare” – European consortium.
  • Developing and testing tools for implementing organizational interventions, collaboration with Work Psychology, Institute of Work Psychology, University of Sheffield.   
  • The leaders’ role in the process of organisational interventions in collaboration with University of Sheffield, the business school.
  • BAT- Development and testing of the Burnout Assessment Tool. Contact: Marit Christensen

Faglige interesser

Arbeidshelse

Jobbengasjement

Helsefremming

Organisatoriske intervensjoner

Utvikling av måleverktøy for psykososialt arbeidsmiljø

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker