Marit Christensen

Førsteamanuensis Institutt for psykologi
73591976
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 12 * 12.519A

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Saksvik, Per Øystein; Christensen, Marit. (2015) Arbeidshelsepsykologi på norsk. Fagbokforlaget. 2015. ISBN 9788245016314.

Del av bok/rapport

  • Christensen, Marit. (2015) Hva er helse i et arbeidshelseperspektiv?. Arbeidshelsepsykologi på norsk.
  • Christensen, Marit. (2015) Jobbengasjement og Job crafting. Arbeidshelsepsykologi på norsk.
  • Christensen, Marit. (2015) Sunne arbeidstakere i sunne organisasjoner. Arbeidshelsepsykologi på norsk.
  • Saksvik, Per Øystein; Christensen, Marit. (2015) Forord: Hvorfor en bok om arbeidshelse på norsk?. Arbeidshelsepsykologi på norsk.
  • Christensen, Marit. (2011) Positiv psykologi og engasjement på arbeidsplassen. Arbeids- og organisasjonspsykologi - Aktuelle tema til inspirasjon for et bedre arbeidsliv.
  • Straume, Lisa Vivoll; Christensen, Marit; Klöckner, Christian. (2009) Resources and job performance: The mediating role of flow. Validation and test of central concepts in positive work and organizational psychology.
  • Christensen, Marit. (2009) Reliability and validity of the instruments. Validation and test of central concepts in positive work and organizational psychology.
  • Christensen, Marit; Berthelsen, Mona. (2009) Always look on the bright side of life? A study of optimism, positive affect, job characteristics and positive health. Looking for the Positive Side of Occupational Health at Work.