Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er seniorrådgiver i Faggruppe for kvalitetsutvikling / Avdeling for utdanningskvalitet og jobber i hovedsak med følgende: 

  • Saksbehandling, utredning, rådgivning og lederstøtte i saker knyttet til utdanningsområdet

  • Oppfølging av strategiske satsinger, og saksforberedelse til styret, rektor, råd og utvalg 

  • Prosjektledelse og -støtte innenfor ulike områder

  • Koordinering og oppfølging av utlysninger fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), inkludert Senter for fremragende utdanning (SFU)

  • NTNU Toppundervisning

  • Pedagogisk merittering

  • Lederutviklingsprogram for studieprogramledere