Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver og ansvarsområde

  • Faggruppeleder (Faggruppe kvalitetsutvikling / Avdeling for utdanningskvalitet)
  • Saksbehandling, utredning, styresaker og lederstøtte knyttet til utdanningsområdet