Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver og ansvarsområde

  • Faggruppeleder for Faggruppe kvalitetsutvikling / Avdeling for utdanningskvalitet (permisjon)
  • Saksbehandling, utredning, styresaker og lederstøtte knyttet til utdanningsområdet