Bakgrunn og aktiviteter


 

Jobber med læringsmiljø og markedsføring av Biblioteket Dragvoll. Prosjektleder for NTNU Oppgaveskriving. Underviser i referansehåndtering.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Greenall, Rurik Thomas; Bertheussen, Lene Elisabeth; Husby, Ole; Aunet, Roger; Brodshaug, Marit; Alexander, Keith J. W.. (2011) Rådata nå!. 2011.