Bakgrunn og aktiviteter

 


Arbeidsområder

Jobber med nettarbeid og markedsføring ved NTNU Universitetsbiblioteket. 

Prosjekter og grupper jeg deltar i:

 • Prosjektleder for NTNU Oppgaveskriving 
 • Nettredaktør NTNU Universitetsbiblioteket
 • Medlem av arbeidsutvalget i Matrise for Kommunikasjon og formidling 
 • Medlem av Nettsideprosjektet 
 • Medlem av prosjektet Kursportal 
 • Medlem av prosjektet Mazemap 

Arbeidsoppgaver:

 • Nettarbeid: Drift, vedlikehold og utvikling av UBs nettsider
 • Nyhetsarbeid: Nyheter og markedsføring (Innsida og sosiale medier)
 • Grafisk profil & materiell: Iplementere og videreutvikle NTNU Universitetsbibliotekets grafisk profil
 • Markedsføring, arrangementer og utstillingerBiblioteket Dragvoll
 • Utvikling av biblioteklokaler og læringsareal ved seksjonen
 • Markedsføring av biblioteket i sosiale medier
 • Brukerundersøkelser / User Experience
 • Referansehåndtering - EndNote
 • Læringsmiljø

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

 • Greenall, Rurik Thomas; Bertheussen, Lene Elisabeth; Husby, Ole; Aunet, Roger; Brodshaug, Marit; Alexander, Keith J. W.. (2011) Rådata nå!. 2011.