Bakgrunn og aktiviteter

Maria Øksnes er professor i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning. Hun er utdannet førskolelærer og har erfaring fra barnehage og skolefritidsordning (SFO). I 2008 forsvarte hun avhandlingen «Hvis det er noe vi ikke får lov til, så sniker vi oss til det!» Perspektiver på fritid og barns muligheter til å skape alternative fluktlinjer. Øksnes har vært ansatt i lærerutdanningen ved NTNU siden 2011 og har undervist i PPU og lektorutdanningen. Fra 2017 er hun leder av fagseksjon for pedagogikk ved ILU. Hennes forskningsinteresser er først og fremst knyttet til områdene lek, fritid, barndom og ungdom. Øksnes har særlig tatt opp emner som danning, demokrati og motstand, barn og ungdoms lekekultur og kritikk av klasseledelse. Øksnes er redaktør for Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk.

Øksnes er medlem av styringsgruppen for forskningsgruppen Barn og unges livskvalitet i skole og oppvekst (BULKIS). Under dette prosjektet er hennes omdreiningspunkt barn og unges lek og motstand.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Øksnes, Maria. (2019) Lekens flertydighet. Barns lek i en institusjonalisert barndom. Cappelen Damm Akademisk. 2019. ISBN 978-82-02-64061-3.
 • Sundsdal, Einar; Øksnes, Maria. (2018) Lekelyst i barnehagen. Å fremme lekens egenverdi. Cappelen Damm Akademisk. 2018. ISBN 9788202602567.
 • Sundsdal, Einar; Øksnes, Maria; Haugen, Cecilie. (2018) Ungdom, danning og fellesskap. Samfunns- og kulturpedagogiske perspektiv. Cappelen Damm Akademisk. 2018. ISBN 978-82-02-50363-5.
 • Øksnes, Maria; Rasmussen, Torben Hangaard. (2017) Barndom i barnehage: Lek. Cappelen Damm Akademisk. 2017. ISBN 978-82-02-56956-3.
 • Øksnes, Maria; Samuelsson, Marcus. (2017) Barndom i barnehagen: Motstand. Cappelen Damm Akademisk. 2017. ISBN 9788202402358.
 • Øksnes, Maria; Sundsdal, Einar. (2017) Leklust i förskolan. Främja lekens egenvärde. 2017. ISBN 978-91-7741-007-2.
 • Øksnes, Maria; Sundsdal, Einar. (2016) Barndom i barnehagen: Læring. Cappelen Damm Akademisk. 2016. ISBN 9788202473860.
 • Øksnes, Maria; Greve, Anne. (2015) Barndom i barnehage: Vennskap. Cappelen Damm Akademisk. 2015. ISBN 978-82-02-47385-3.
 • Sundsdal, Einar; Øksnes, Maria; Kanestrøm, Endre; Taraldsen, Eldar. (2014) Klasseledelsens blindflekker. -om uro, klasseledelse og ny-enkel pedagogikk. Bok 3 i serien "Den profesjonelle lærer". 2014. ISBN 978-82-998563-6-2.
 • Øksnes, Maria; Steinsholt, Kjetil. (2013) Danning i barnehagen : perspektiver og muligheter. Cappelen Damm Akademisk. 2013. ISBN 978-82-02-36860-9.
 • Øksnes, Maria. (2012) Lekens flertydighet. Børns leg i en institutionaliseret barndom. Hans Reitzels Forlag. 2012. ISBN 978-87-412-5518-7.
 • Øksnes, Maria. (2011) Lekens flertydighet. Liber. 2011. ISBN 9 789147 100132.