Bakgrunn og aktiviteter

Forsker ved Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin (IKM), Centre of Molecular Inflammation Research (CEMIR)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner