Bakgrunn og aktiviteter

Utdanning:

Sykepleier med videreutdanning i veiledningspedagogikk

Master i helsefag, Sykepleievitenskap, Universitetet i Bergen 

PhD fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

 

PhD prosjekt fullført i 2019:

Gravid og ambivalent.  Fullføre eller avbryte svangerskapet i 1. trimester –

Kvinners og helsepersonells erfaringer i beslutningsprosessen

Pregnant and ambivalent - 

Experiences of women and health personnel in the decision-making process

 

Arbeidsoppgaver studieåret 2019/2020

Basisgruppelærer 1. året bachelor - SY 100116 Grunnleggende sykepleie- Høst 2019

Praksislærer for studenter i 2. og 3. studieår bachelor ved Kreftavd. Ålesund sykehus 

Underviser i sykepleie og etikk - SY 200115

Emnekoordinator MH 3005 Innføring i forskningsmetode

Emnekoordinator MH 3008 Kvalitative metoder

Veileder på HM 501513 Utforming av prosjektprotokoll

Deltager i emneteam for ny studieplan Bachelor sykepleie NTNU 2020

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling