Bakgrunn og aktiviteter

Utdanning:

Sykepleier med videreutdanning i veiledningspedagogikk

Master i helsefag, Sykepleievitenskap, Universitetet i Bergen 

PhD fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

 

PhD prosjekt fullført i 2019:

Gravid og ambivalent.  Fullføre eller avbryte svangerskapet i 1. trimester – Kvinners og helsepersonells erfaringer i beslutningsprosessen

Pregnant and ambivalent - Experiences of women and health personnel in the decision-making process

 

Medlem av forskergrupper/nettverk

Medlem av "Voldtektsforskningsgruppa" ved IKOM, NTNU ledet av Cecilie Hagemann  https://www.ntnu.no/ikom/overgrep#/view/people

Medlem av forskningsgruppa «Profesjonell omsorg og teknologi-intensive miljøer», ledet av Elin M Aasen, IHA, NTNU https://www.ntnu.no/iha/forskning/profesjonell-omsorg-og-teknologi#/view/about

Medlem av «Gruppe for fenomenologisk helsefaglig forskning», Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitet i Bergen, ledet av Målfrid Råheim  https://www.uib.no/fg/hlf

Arbeidsoppgaver studieåret 2020/2021

Praksislærer for studenter i 2. og 3. studieår bachelor ved Kreftavd. Ålesund sykehus 

Underviser i sykepleie og etikk - SY 200115

Emnekoordinator MH 3005 Innføring i forskningsmetode

Emnekoordinator MH 3008 Kvalitative metoder

Veileder på SYA3009 Fordypningsoppgave, Videreutdanning i kreftsykepleie

Veileder på SY300215 Bacheloroppgave i sykepleie

Deltager i emneteam for ny studieplan Bachelor sykepleie NTNU 2020

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling