Bakgrunn og aktiviteter

Mob. +47 91371857

PhD prosjektets tittel: Gravid og ambivalent.  Fullføre eller avbryte svangerskapet i 1. trimester –
Kvinners og helsepersonells erfaringer i beslutningsprosessen

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner