Bakgrunn og aktiviteter

 

Bakgrunn:

 • Førskolelærer med mastergrad i spesialpedagogikk
 • Har jobbet som spesialpedagog i barnehage og PPT, Orkdal kommune
 • Har jobbet som Pedagogisk psykologisk rådgiver v/Barne- og familietjenesten, Trondheim kommune
 • Startet jobben som universitetslektor v/RKBU Midt-Norge i mai 2015
 • Jobber primært med undervisning, men tilknyttes også ulike prosjekt v/senteret.

 

Interesseområder

 • Formidling og undervisning
 • Små barn i barnehage
 • Psykisk helse
 • Barnehage/skole og psykisk helse
 • Barnevern
 • Barn med funksjonsnedsettelser
 • Barn som pårørende
 • Familier i risiko
 • Bruk av estetiske fag som verktøy og virkemiddel

 

Pågående prosjekter:

 • "Kakerlakken med den stygge frakken - og hoveudet fullt av triste tankar" - praktiske verktøy i psykisk helsefremmende arbeid i barnehagen. Utviklingsprosjekt i Trondheim kommune.

 

Er for tiden tilknyttet/jobber med:

 • "Med blikk på barnet" - metode for sensitivisering av voksne i barnehagen. Revidering og lay-out til ny manual.
 • Utvikling av undervisningsmateriell (film fra barnehagen)
 • Utvikling av samtaleverktøy i forb. med "Kakerlakk-prosjektet".
 • Undervisning i forb. med "Kakerlakk-prosjektet"
 • Screeningverktøyet ASQ, ASQ-SE
 • Bistår i ulike forskningsprosjekt
 • Nasjonal arbeidsgruppe for Familiens hus (modell for tverrfaglig samhandling)