Bakgrunn og aktiviteter

Jobber med:

 • Koordinator for vår årlige sped- og småbarnskonferanse "Nå de små"
 • Tilknyttet ulike folkehelseprosjekt bl.a. i Oppdal, Frøya og Trondheim. Bistår i ulike faser av prosjekt. Foredrag om foreldrerollen, veiledning, utarbeide materiell osv. 
 • Underviser på ulike studieemner v/RKBU (MDV 6215 (tidligere 6201 og 6202), MDV 6213.
 • Ansvarlig for lay-out, bilder/filmeksempel og undervisningsopplegg i "Med blikk på barnet" - metode for sensitivisering av voksne i barnehagen. 
 • Screeningverktøyet ASQ, ASQ-SE
 • Bistår i ulike prosjekter med visuell utforming av materiell (bl.a. Trygg før 3) 
 • Utvikling av undervisningsmateriell (bl.a.film fra barnehagen).

Temagruppe:

Sped- og småbarn

Er tilknyttet:

 • Arrangørgruppe for "Nå de små" - sped- og småbarnskonferansen i Midt-Norge
 • Nasjonal arbeidsgruppe for Familiens hus (modell for tverrfaglig samhandling)
 • Regional arbeidsgruppe for BTI (Bedre tverrfaglig innsats), sammen med KoRus og RVTS. 
 • Ressursgruppe for Home-Start familiekontakten i Trondheim (fom høsten 2018) 
 • Folkehelseprosjekter i Oppdal og Frøya. 
 • Trygg før 3 - ansvar for visuell utforming av materiell.
 • "Med blikk på barnet" - utforming av visuelt materiell, samt undervisning. 
 • Ressursgruppe for folkehelseprosjektet "Liten og ny i barnehagen" - Trondheim kommune. 
 • Filmprosjekt sammen med Granåslia barnehage i Trondheim.

Interesseområder

 • Formidling, undervisning, veiledning.
 • Visuelle uttrykk/estetikk. Lay-out og grafisk framstilling. 
 • Drama, musikk, litteratur, bilder, kunst. 
 • Arrangement, tilrettelegging, gjennomføring.
 • Folkehelse
 • Tidlig innsats, 1001 critical days. 
 • Sped- og småbarn.
 • Psykisk helse barn og unge.
 • Kommunale tjenester; barnehage, skole, barnevern, helsestasjon, PPT. 
 • Barn og unge med funksjonsnedsettelser
 • Barn som pårørende
 • Familier i risiko
 • Forebyggende arbeid 
 • Relasjoner

Formell kompetanse/utdanning: 

 • Master i spesialpedagogikk, NTNU
 • Bachelor barnehagelærer, DMMH
 • 30 stp. i drama fra DMMH.
 • 30 stp. Arrangementsledelse fra Hint/Rock city
 • PEDUP - universitetspedagogikk fra NTNU

Tittel masteroppgave:

Drama som mobbeforebyggende tiltak

En kvalitativ undersøkelse om å bruke drama som metode og proaktiv strategi i grunnskolen,

Jobberfaring: 

 • Universitetslektor v/RKBU Midt-Norge fra mai 2015 til dags dato.
 • Pedagogisk psykologisk rådgiver v/Barne- og familietjenesten, Trondheim kommune
 • Spesialpedagog i barnehage og PPT, Orkdal kommune. 
 • Assistent og ped.leder i barnehage.
 • Personlig assistent gjennom bl.a. ULOBA.

Tidligere prosjekter:

 • "Kakerlakken med den stygge frakken - og hoveudet fullt av triste tankar" - praktiske verktøy i psykisk helsefremmende arbeid i barnehagen. Utviklingsprosjekt i Trondheim kommune.

Publikasjoner/medforfatter:

Grip, Maja Sandmo  Hva var vel livet uten gode relasjoner. Publisert på Barnehage.no 04.07.2016 https://www.barnehage.no/artikler/hva-var-vel-livet-uten-gode-relasjoner/428646

Grip, Maja Sandmo  Det var en gang ei barnehagetid. Publisert på Barnehage.no 20.06.2017. https://www.barnehage.no/artikler/det-var-en-gang-ei-barnehagetid/428072

Grip, Maja Sandmo,Sandnes, KjerstiRapport. "Kakerlakkprosjektet. Bruk av praktiske verktøy for psykisk helsefremmende arbeid i barnehagen". Høsten 2016.

Drugli, May Britt; Solheim, Elisabet; Grip, Maja Sandmo
Rutiner for tilvenning i norske barnehager. Barnehagefolk 2017 ;Volum 1. s. 92-98
BI HINN NTNU