Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Øksnes, Maria; Olsson, Maja. (2013) «Estetikk? Det er jo alt egentlig!» Et forsvar for hverdagsestetikken i barnehagen. Barn, kunst og kultur.