course-details-portlet

TLOG2006 - Innkjøps- og forsyningsledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Innkjøpets rolle i verdikjeden - Industriell innkjøpsadferd - Gjennomføring og styring av innkjøpsprosessen - leverandørmarkedet - Markedsstrukturer og undersøkelse av leverandørmarkedet - Innkjøp og kvalitetsstyring - Forhandlingsteknikk - Organisering og struktur i innkjøp - Innkjøpsetikk - Innføring i Samfunnsansvar (CSR) - Orientering om offentlige innkjøp.

Læringsutbytte

Kunnskap:

-Kandidaten skal kjenne hvordan innkjøpsfunksjonen påvirker virksomhetens måloppnåelse -Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskap om innkjøpets rolle i SCM

-Kandidaten skal ha kunne ulike grader av leverandørsamarbeid -Kandidaten skal ha kjennskap til innkjøpsteknikker og rutiner

Ferdigheter:

-kandidaten skal kunne analysere innkjøpsproblemstillinger og løse disse ved å anvende ulike modeller og metoder Kandidaten skal kunne gjennomføre komplette innkjøpsprosesser med alle inngående faser herunder forhandlinger.

Generell kompetanse

-Kandidaten skal kunne vurdere problemstillinger, og finne passende metoder for løsning -kandidaten skal kunne være i stand til å gi en kritisk vurdering av egne løsninger av anskaffelsesproblemer -Kandidaten skal ha evne til å løse problemer i samarbeid med andre samt kommunisere disse

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppeoppgaver, praktisk øving, innleveringsoppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk øvinger

Mer om vurdering

Kontinuasjonseksamen i august kan bli endret til muntlig. Obligatoriske aktivitet må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Logistikk - Ingeniørfag (FTHINGLOG)

Kursmateriell

Det vil bli informert om pensumlitteratur (tekstbok) ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMF2010 7.5 HØST 2020
TLOG2005 7.5 HØST 2020
AM304220 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Organisasjon og ledelse
  • Ingeniør
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 30.11.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL520 Sluppenvegen 14 1
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 31
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU