Biraj Singh Thapa disputerte 7.oktober 2016

Fredag 7.oktober 2016 leverte Biraj Singh Thapa en overbevisende presentasjon av sitt PhD arbeid med tittel «Effects of Sediment Erosion in Guide Vanes of Francis Turbine».

Biraj Singh Thapa leverte også en svært interessant prøveforelesning med tittel “New hydro power in the Asian region: Technical potential and development”. Her tok han oss med på en vannkraftreise og kartla hvilke land i Asia som har størst potensial for utbygging av vannkraft i fremtiden.  

Norsk Vannkraftsenter gratulerer med vel gjennomført disputas!


Faglig ekskursjon for masterstudenter innen vannkraft

Norsk Vannkraftsenter arrangerer i år som i fjor en faglig ekskursjon for masterstudenter. Alle studenter som skriver vannkraftrelatert hovedoppgave er invitert, enten det er innen bygg, elektro, maskin eller ing.geologi. 29 studenter deltok på årets tur.

Turen har i år gått fra Trondheim og sørover. Mandagen startet med omvisning på Rosten kraftverk i Oppland, som skal stå ferdig våren 2018. Videre dro vi til Nedre Vinstra, et av de første store fjellanleggene i Norge. 

Tirsdagen besøkte vi Rånåsfoss kraftverk utenfor Oslo. Her har Akershus Energi hatt et stort opprustingsprosjekt som ferdigstilles nå i 2016. Seks doble horisontale Francisaggregat er erstattet med nye propellerturbiner. De har oppgradert eksisterende vannveier. På Rånåsfoss fikk vi også mange gode eksempler på eldre mekaniske lukespill. Neste post på programmet var Rainpowers verksted på Sørumsand. Der fikk vi se eksempler på blant annet produksjon av og service på Francisturbiner. Tirsdagen ble avsluttet med en bedre middag i Oslo. 

Onsdag besøkte vi Vamma, Norges største elvekraftverk. Dette skal utvides videre, og her bygger Hafslund Vamma 12, i praksis et nytt kraftverk på andre siden av elva som skal stå ferdig våren 2019. Inntakstunnelen her har et tverrsnittareal på over 200 kvadratmeter!

På torsdag står Aura kraftverk ved Sunndalsøra på programmet, et høyttrykks Peltonkraftverk, før vi vender hjem til Trondheim.

Vi vil gjerne takke for gjestfriheten til både Eidsiva, Akershus Energi, Rainpower, Hafslund og Statkraft!

Les mer om turen her!

Deltakende studenter ved årets NVKS ekskursjon. Foto: Thea løken


Trykkpulsasjonsmålinger i Francisturbiner

I alle Francisturbiner oppstår det trykkpulsasjoner. Spesielt dellastkjøring kan føre til store trykksvingninger i sugerøret som igjen kan potensielt skade turbinen. Stipendiat Peter Joachim Gogstad jobber med å redusere disse potensielt skadelige trykkpulsasjonen. Han har blant annet gjort tester med en «stulk» montert på et Francisløpehjul. En stulk er i praksis en forlengelse av konusen ned i sugerøret. Det nye med den som er vist på bildet er at den er fritt roterende. Målinger er gjennomført både på Vannkraftlaboratoriet og i fullskala på et kraftverk i september.

Bilder fra fullskalatester gjennomført denne høsten. Bilde til høyre viser «stulken» montert på Francisløpehjulet.

Norsk Vannkraftsenter ønsker Joachim lykke til med innspurten av sin PhD!


NMBU besøker Norsk Vannkraftsenter

Tirsdag 30.august besøkte 30 studenter fra Norges Miljø- og Biovitenskaplig Universitet (NMBU) Norsk Vannkraftsenter og NTNU. Studentene tar kurset «Vind- og vannkraft – ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsninger» på NMBU, hvor Bjørn Edvard Sønju-Moltzau er emneansvarlig og Arne Reidar Gravdahl er medvirkende.  Kurset er en obligatorisk emne innen masterprogrammet «Fornybar Energi» på NMBU. NVKS organiserte et tett program som inkluderte presentasjoner, omvisninger og demonstrasjoner på tre av våre hovedområder; Elkraft, Maskin og Bygg.

NVKS takker for besøket og håper studentene lærte masse nytt om vannkraft!


‘Energize Nepal’ cooperation

On 27 July 2016, the Norwegian Embassy in Nepal signed an agreement with Kathmandu University to support the project ‘Energize Nepal’ with a total of NOK 25 mill over 5 years.

This project aims to improve the capacity in Nepal to utilize its huge renewable energy resources, focusing on the hydropower sector. Through this project, high quality knowledge and technology in this sector will be developed, as well as skilled human resources. Hydropower being the most valuable known nature resource in Nepal, developing this sector in a sustainable manner is of great socio-economic importance. Moreover, promoting and supporting renewable energy development in Nepal is an important step towards a more climate friendly environment. Within the hydropower sector, there has been a long collaboration between Norway and Nepal.

This projects builds on the previous successful collaboration between HydroLab, Kathmandu University, Sintef and NTNU and contribute to strengthening the cooperation. Within the project activities, NVKS and the Waterpower Laboratory will cooperate with KU to develop IEC standard testing facilities at the Turbine Testing Lab and jointly conduct PhD level research. More info can be found here.


Kurs og konferanser

Om senteret


Norsk Vannkraftsenter er et nasjonalt samlende senter som sikter på å sikre og utvikle forskning og utdanning mot vannkraftrelaterte teknologier. Senteret er et samarbeid mellom universitet, forskningsinstitusjoner, industri og norske myndigheter. Senteret har hovedsete på NTNU i Trondheim.

 

 

 

Kontakt


Hege Brende    -  Daglig leder

Kari Haugan     -  Prosjektleder