Bakgrunn og aktiviteter

Barnevernpedagog

Mastergrad i sosialt  arbeid, fordypning i barnevern

Helse og sosial administrasjon utdanning

Jobberfaring:

Pedagogisk psykologisk tjeneste

Barnevernkurator

Barnevernleder

Seksjonsleder i barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk