Bakgrunn og aktiviteter

Nåværende stilling

Undervisningsleder

Har hatt ansvaret for å "bygge opp" og etablere Master i barn og unges psykiske helse og videre studieretning: barn og unges psykiske helse  i (ny) Master i psykisk helse. Sitter i senterlederes ledermøter og utvidede ledermøter. Deltar i programråd for Master i barn og unges psykiske helse og (ny) Master i psykisk helse. De siste fire år deltatt i programråd for medisinstudiet. Deltar i regionrådet for senteret. 

Temagruppe

Deltar i temagruppene i forhold til studie emner og ved behov.

Bakgrunn

Barnevernpedagog fra Nord Universitet.

Helse - og sosial administrasjon fra Nord universitet.

Master i sosialt arbeid med fordypning i barnevern fra Nord Universitet.

Arbeidserfaring fra pedagogisk psykologisk tjeneste med fagområde: emosjonelle vansker, CP, ADHD og hørselshemming og har vært konstituert leder for tjenesten.

Arbeidserfaring fra kommunalt barnevern og barnevernleder.

Seksjonsleder for St. Olavs Hospital, barne - og ungdomspsykiatrisk klinikk.

Faglige interesser

  • Psykisk helse og barnevern
  • Brukermedvirkning
  • Relasjonens kvalitet i helse og sosiale tjenester

Pågående prosjekter /tjenestestøtte

Tjenestestøtte kommunalt barnevern 2017 - 2024

Kompetansesenterforum midt Norge (barn og unge)

Oppfølging av kvalitetsrapporter vedrørende studier

Undervisning

Ingen fast undervisning