Bakgrunn og aktiviteter

 

Om Lise Lyngsnes Randeberg

Professor i biomedisinsk optikk og fotonikk ved institutt for elektroniske systemer ved NTNU siden september 2011 og siden juni 2013 president i Tekna. Nederst på denne siden kan du finne mer informasjon om faget mitt. 

Høsten 2020 har jeg på vegne av Tekna deltatt i den eksterne referansegruppen for Smittestoppappen hos Folkehelseinstituttet. Jeg sitter også i Datatilsynets eksterne referansegruppe for den regulatoriske sandkassen for personvern og kunstig intelligens.  Jeg ble i 2017 utnevnt som medlem i styringsgruppa for Digital 21, da var jeg også med i ekspertgruppa for digital sikkerhet. 

I tillegg til å være professor er jeg også medeier og en av forskerne bak  Picterus AS. Picterus utvikler en app for smart diagnostikk av gulsott hos nyfødte. Picterus vant i 2015 DNB Healthcare prisen, våren 2017 vant selskapet Angel Challenge i Oslo, og i 2019 fikk Picterus et Accelerator Grant fra EU. Se https://picterus.com for oppdatert informasjon om aktiviteten iselskapet. 

Fra 2020 er jeg også involvert i selskapet Nordiq Products AS som eier og teknologisk rådgiver. 

Jeg fikk i 2014 Claude Rimingtons minnepris for min innsats innenfor fotobiologi fra Norsk Forening for Fotobiologi og Fotomedisin (NOFFOF), og i 2007 fikk jeg Ung Innovasjonspris fra Trondheim kommune, Barne- og likestillingsdepartementet og Innovasjon Norge for min forskning på blåmerker.

Jeg er medlem av Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) fra 2014, Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab fra 2020, og seniormedlem i SPIE - The International Society for Optics and Photonics.  

Jeg ble i juni 2013 valgt som president i Tekna for perioden 2013-15, og gjenvalgt for periodene 2015-21. Har tidligere hatt en rekke andre verv i Tekna, ved NTNU og i andre organisasjoner (detaljer finnes i den tilgjengelige CV'n). Har blant annet vært styremedlem ved NTNU fra 2007-2009, og i Trådløse Trondheim fra 2009-2013. Styremedlem i Teknisk Ukeblad Media AS fra 2013. Har vært styremeldem i Akademikerne fra 2014, og har vært nestleder siden 2016. Sitter også som visepresident i Industrianställda i Norden (Nordic IN) for Norge, og er medlem av Executive Comittee i IndustriAll Europe på vegne av Tekna. Jeg er også styremedlem i Picterus og i den faglige foreningen Norsk forening for fotobiologi og fotomedisin (NOFFOF). 


Faglig bakgrunn: Hvordan vekselvirker lys med  biologiske materialer?

Biomedisinsk optikk er faget som legger grunnlaget for smarte, fleksible, lysbaserte sensorsystemer som kan brukes for overvåkning av kritisk syke pasienter, men som også  lar deg måle pulsen din med smarttelefonen. 

Lys er et gammelt, men ennå ikke fullt utforsket verktøy for medisinsk diagnostikk og behandling. Jeg er opptatt av å skape nye metoder og ny teknologi for lysbasert diagnostikk.

Hvordan ville verden sett ut om du så hundre ganger flere farger?

De siste årene har jeg  jobbet mye med teknologi som gjør det mulig å se mange flere farger enn mennesket kan. Denne teknikken kalles hyperspektral avbildning. Min faggruppe har brukt denne teknologien til en lang rekke ulike anvendelser, alt fra måling av blåmerker og karakterisering av sår  til diagnostikk av leddgikt og karakterisering av hudsykdommer.

 • Hva skjer når lys trenger inn i biologisk vev?
 • Hvordan kan man lage matematiske modeller av hvordan lys beveger seg i vev, og hva kan slike modeller brukes til?
 • Hvordan kan man lage medisinske sensorer basert på bruk av lys?

Dette er grunnleggende tema jeg  jobber aktivt med i samarbeid med internasjonale og norske partnere. Vi har utviklet en del algoritmer for analyse av hyperspektrale data, noen av disse algoritmene vil bli gjort tilgjengelige her.

Se engelsk hjemmeside for mer faglig informasjon om interesseområder og doktorgradsstudenter. En kort CV er også tilgjengelig fra denne siden.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Colantonio, Sara; Germanese, Danila; Moroni, Davide; Giorgi, Daniela; Pascali, Mariantonietta; Righi, Marco; Coppini, Giuseppe; Morales, Maria Aurora; Chiarugi, Franco; Pediaditis, Mattew; Larsson, Marcus; Strömberg, Tomas; Henriques, Pedro; Matuszewski, Bogdan; Milanic, Matija; Randeberg, Lise Lyngsnes. (2015) Semeoticons - reading the face code of cardio-metabolic risk. Computational Intelligence for Multimedia Understanding (IWCIM), 2015 International Workshop on.
 • Hernandez-Palacios, Julio; Haug, Ingvild; Grimstad, Øystein; Randeberg, Lise Lyngsnes. (2011) Hyperspectral characterization of fluorophore diffusion in human skin using an sCMOS based hyperspectral camera. Clinical and Biomedical Spectroscopy and Imaging II.
 • Hernandez-Palacios, Julio; Randeberg, Lise Lyngsnes; Haug, Ingvild; Baarstad, I.; Løke, T.; Skauli, Torbjørn. (2011) Low-light hyperspectral imager for characterization of biological samples based on an sCMOS image sensor. Design and Quality for Biomedical Technologies IV.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes; Skallerud, Bjørn Helge; Langlois, NE; Haugen, Olav Anton; Svaasand, Lars O.. (2011) The optics of bruising. Optical-Thermal Response of Laser-Irradiated Tissue.
 • Hernandez-Palacios, Julio; Randeberg, Lise Lyngsnes; Baarstad, Ivar; Løke, Trond; Skauli, Torbjørn. (2010) Hyperspectral low-light camera for imaging of biological samples. Hyperspectral Image and Signal Processing: Evolution in Remote Sensing (WHISPERS), 2010 2nd Workshop on.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes; Larsen, Eivind La Puebla; Aksnes, Astrid; Svaasand, Lars O.. (2009) Hyperspectral characterization of atherosclerotic plaques. PROGRESS IN BIOMEDICAL OPTICS AND IMAGING Clinical and Biomedical Spectroscopy.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes; Larsen, Eivind La Puebla; Svaasand, Lars O.. (2009) Hyperspectral imaging of blood perfusion and chromophore distribution in skin. PROGRESS IN BIOMEDICAL OPTICS AND IMAGING Photonic Therapeutics and Diagnostics V.
 • Larsen, Eivind La Puebla; Randeberg, Lise Lyngsnes; Gederaas, Odrun Arna; Krokan, Hans Einar; Hjelme, Dag Roar; Svaasand, Lars O.. (2007) In vitro study on methemoglobin formation in erythrocytes following hexyl-aminolevulinate induced photodynamic therapy. PROGRESS IN BIOMEDICAL OPTICS AND IMAGING Optical Methods for Tumor Treatment and Detection: Mechanisms and Techniques in Photodynamic Therapy XVI.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes; Winnem, Andreas Meyer; Larsen, Eivind La Puebla; Haaverstad, Rune; Haugen, Olav Anton; Svaasand, Lars O.. (2007) In vivo hyperspectral imaging of traumatic skin injuries in a porcine model. Progress in Biomedical Optics and Imaging. Photonic Therapeutics and Diagnostics III.
 • Winnem, Andreas Meyer; Randeberg, Lise Lyngsnes; Larsen, Eivind La Puebla; Lilledahl, Magnus Borstad; Skallerud, Bjørn Helge; Haaverstad, Rune; Haugen, Olav Anton; Svaasand, Lars O.. (2007) Biomechanical characterization of soft tissue injuries. Progress in Biomedical Optics and Imaging. Photonic Therapeutics and Diagnostics III.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes; Baarstad, Ivar; Løke, Trond; Kaspersen, Peter; Svaasand, Lars O.. (2006) Hyperspectral imaging of bruised skin. Photonic Therapeutics and Diagnostics II.
 • Winnem, Andreas Meyer; Randeberg, Lise Lyngsnes; Larsen, Eivind La Puebla; Lilledahl, Magnus Borstad; Haaverstad, Rune; Haugen, Olav Anton; Skallerud, Bjørn Helge; Svaasand, Lars O.. (2006) Subcutaneous transport of extravascular blood. Photonic Therapeutics and Diagnostics II.
 • Randeberg, LL; Haugen, OA; Haaverstad, Rune; Svaasand, LO. (2005) Age determination of traumatic injuries. Diagnostic applications of diffuse reflectance spectroscopy.

Rapport/avhandling

Andre

 • Aune, Anders; Bergseng, Håkon; Randeberg, Lise Lyngsnes; Darj, Elisabeth. (2017) Development and evaluation of a Smartphone based optical screening tool for neonatal jaundice. PhD confernece . GLOBVAC; Stikelstad. 2017-03-16 - 2017-03-17.
 • Bjorgan, Asgeir; Paluchowski, Lukasz A.; Randeberg, Lise Lyngsnes. (2016) A physics-informed characterization of burn wound segmentation maps obtained from hyperspectral images. Norwegian Electro Optics Meeting 2016 ; Voss. 2016-04-13 - 2016-04-15.
 • Bjorgan, Asgeir; Randeberg, Lise Lyngsnes. (2015) Line-by-line denoising of hyperspectral images using a minimum noise fraction-based approach - C++ source code, available on https://github.com/ntnu-bioopt/mnf. NTNU. 2015.
 • Bjorgan, Asgeir; Randeberg, Lise Lyngsnes. (2015) gpudm: Estimation of skin optical parameters from hyperspectral images using CUDA. C++/CUDA source code, available on https://github.com/ntnu-bioopt/gpudm. NTNU. 2015.
 • Paluchowski, Lukasz A.; Bjorgan, Asgeir; Nordgaard, Håvard Bersaas; Randeberg, Lise Lyngsnes. (2015) Hyperspectral imaging and classification of burn wounds - preclinical study. 4th National PhD Conference in Medical Imaging 20127 . MEDIM - Norwegian Research School in Medical Imaging; Oslo. 2015-11-16 - 2015-11-17.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes. (2015) Diagnose jaundice by smartphone. Visjon 2013 - nasjonal innovasjondugnad . NTNU; Trondheim. 2015-03-02 - 2015-03-03.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes. (2015) Foreldre kan oppdage gulsott gjennom en app. Gemini [Internett]. 2015-03-03.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes. (2015) Har laget smart speil som kan avsløre hjerteinfarkt. Verdens gang (VG) [Avis]. 2015-11-18.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes. (2015) How do optical properties affect light transport in tissue, and which parameters do you need to care about in the lab?. Developments in Optics and Communications . SPIE; Riga. 2015-04-08 - 2015-04-10.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes. (2015) Hva betyr disiplin for min forskning, og hvordan har jeg lært det?. Olympiatoppens prestasjonskonferanse . Olympiatoppen; Oslo. 2015-09-23 - 2015-09-24.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes. (2015) Hyperspectral imaging - a flexible tool for tissue characterization. Formal seminar at the Cavendish Laboratory . University of Cambridge; Cambridge. 2015-11-13 - 2015-11-13.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes. (2015) Hyperspectral imaging of bruised skin. The 7th National PhD Conference in Medical Imaging . MedIm; Fornebu. 2015-11-16 - 2015-11-17.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes. (2015) Speilet som ser et fremtidig hjerteinfarkt. Gemini [Internett]. 2015-11-18.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes. (2015) Speilet som sjekker helsen din. Jacobsen på NRK P1 pluss [Radio]. 2015-11-23.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes. (2015) Ønsker å redde nyfødte med gulsottapp. Sykepleien [Fagblad]. 2015-09-17.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes; Aune, Anders; Vartdal, Gunnar. (2015) Denne appen kan redde liv. NRK [Internett]. 2015-03-03.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes; Catelli, Emilio. (2015) Militær teknologi skal løse dokumentgåte. NRK [Internett]. 2015-06-30.
 • Bjorgan, Asgeir; Milanic, Matija; Randeberg, Lise Lyngsnes. (2014) Estimation of skin optical parameters for real-time hyperspectral imaging applications. International Conference on Laser Applications in Life Sciences ; Ulm. 2014-06-29 - 2014-07-02.
 • Milanic, Matija; Paluchowski, Lukasz A.; Randeberg, Lise Lyngsnes. (2014) Determination of vessel depth from hyperspectral images of human hands. 3rd ESP Photobiology School . ESP; Brixen/Bressanone. 2014-06-16 - 2014-06-21.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes. (2014) Hyperspectral imaging - a flexible and powerful tool for tissue characterization. LASER MICROBEAM AND MEDICAL PROGRAM (LAMMP) SEMINARS . Beckman Laser Institute; Irvine, CA. 2014-10-02 - 2014-10-02.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes. (2014) Intervju med professor Lise Lyngsnes Randeberg. Fysikaktuelt [Fagblad]. 2014-11-01.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes. (2014) Kartlegger sår og blåmerker i hundrevis av farger. forskning.no [Internett]. 2014-12-22.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes. (2014) Optical characterization and analytic modeling of bruised skin - taking physics into the courtroom. Fysikdagarna 2014 . Svenska fysikersamfundet; Stockholm. 2014-10-09 - 2014-10-11.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes. (2014) Snilt eller slemt blåmerke?. null [Internett]. 2014-01-03.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes. (2014) Spectrophotometry and injury – what’s new?. Paediatric Forensic Pathology and Clinical Forensic Medicine Workshop - Soria Moria 2014 . Folkehelseinstituttet; Oslo. 2014-06-12 - 2014-06-14.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes. (2014) Vil oppdage leddbetennelse med fargeskanning. Forskning.no [Internett]. 2014-11-20.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes; Denstedt, Martin Anders Fredrik; Paluchowski, Lukasz A.; Knutsen, Alesya; Pukstad, Brita. (2014) Characterization of Wounds and Chronic Skin Ulcers using Hyperspectral Imaging and 3D Surface Profiling. SCIX 2014 . Socoety for applied spectroscopy (SAS); Reno, Nevada. 2014-09-28 - 2014-10-03.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes; Myhre, Arne Kristian; Ledsaak, Siw Lindia Leirbakk. (2014) Snilt eller slemt blåmerke?. Afternposten [Avis]. 2014-01-02.
 • Bjorgan, Asgeir; Randeberg, Lise Lyngsnes. (2013) Estimation of Skin Optical Parameters for Real­-Time Hyperspectral Imaging Applications. The 5th National PhD Conference in Medical Imaging . Norwegian Research School in Medical Imaging; Tromsø. 2013-10-02 - 2013-10-03.
 • Ellen M., Bruzell; Jon E., Dahl; Milanic, Matija; Randeberg, Lise Lyngsnes. (2013) Hyperspectral imaging/reflectance spectroscopy of mouse oral tissue exposed to high intensity blue light. European society of photobiology congress 2013 . European society og photobiology; Liege. 2013-09-02 - 2013-09-06.
 • Milanic, Matija; Paluchowski, Lukasz A.; Randeberg, Lise Lyngsnes. (2013) Determination of vessel depth from hyperspectral images of human hand. The 5th national PhD conference in medical imaging . MedIm - Norwegian Research School in Medical Imaging; Tromsø. 2013-10-02 - 2013-10-03.
 • Paluchowski, Lukasz A.; Denstedt, Martin Anders Fredrik; Pukstad, Brita; Randeberg, Lise Lyngsnes. (2013) Dual-mode imaging system for characterization of wound surface. 6th International Graduate Summer School Biophotonics 13 ; 2013-06-08 - 2013-06-15.
 • Paluchowski, Lukasz A.; Denstedt, Martin Anders Fredrik; Roren, T; Pukstad, Brita; Randeberg, Lise Lyngsnes. (2013) A combined 3D and hyperspectral method for surface imaging of wounds. Photonics West 2013 BIOS ; 2013-02-02 - 2013-02-07.
 • Paluchowski, Lukasz A.; Milanic, Matija; Grandaunet, Berit Helen Jensen; Dhainaut, Alvilde; Hoff, Mari; Randeberg, Lise Lyngsnes. (2013) Characterization of arthritic joints using hyperspectral imaging. 5th National PhD Conference in Medical Imaging ; 2013-10-02 - 2013-10-03.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes. (2013) Dating og bruises. Spectrophotometric methods. The Soria Moria meeting . Rettsmedisinsk institutt, Oslo; Soria Moria konferansesenter, Oslo. 2013-05-23 - 2013-05-24.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes. (2013) Hvordan virker solkrem?. NRK1, Newton [TV]. 2013-03-24.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes. (2013) Medisinsk teknologi ved Institutt for elektronikk og telekommunikasjon, NTNU. Julileumsseminar: fysikalsk elektronikk 50 år . NTNU; Trondheim. 2013-09-05 - 2013-09-05.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes; Denstedt, Martin Anders Fredrik; Paluchowski, Lukasz A.; Milanic, Matija; Pukstadt, Brita S. (2013) Combined hyperspectral and 3D characterization of non-healing skin ulcers. Scientific and Annual Meeting of the Norwegian Society for Photobiology and Photomedicine, NOFFOF 2013 . Norwegian Society for Photobiology and Photomedicine; Trodndheim. 2013-11-08 - 2013-11-08.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes; Denstedt, Martin Anders Fredrik; Paluchowski, Lukasz A.; Milanic, Matija; Pukstadt, Brita S. (2013) Combined hyperspectral and 3D characterization of non-healing skin ulcers. The Colour and Visual Computing Symposium 2013, CVCS 2013 ; Gjøvik. 2013-09-05 - 2013-09-06.
 • Paluchowski, Lukasz A.; Denstedt, Martin Anders F.; Pukstad, Brita; Randeberg, Lise Lyngsnes. (2012) Dual-mode imaging system for characterization of wound surface. 4th National PhD Conference in Medical Imaging 2012 ; Trondheim. 2012-11-28 - 2012-11-29.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes. (2012) Hyperspektral avbildning av hud og analyser av huddata. Årsmøte i Norsk Forening for Fotobiologi og Fotomedisin (NOFFOF) . Norsk Forening for Fotobiologi og Fotomedisin (NOFFOF); Oslo. 2012-11-16 - 2012-11-16.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes. (2012) The age of bruises – approaching the problem with a lamp and a spectrometer. Colorlab Workshop #3: Biomedical Imaging . Gjøvik University College; Gjøvik. 2012-09-19 - 2012-09-19.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes; Hernandez-Palacios, Julio. (2012) Hyperspectral Imaging as a Tool for Fluorescence Imaging and Characterization of Skin Bruises. Imaging Systems and Applications (OSA) . Optical Society of America; Monterey. 2012-06-24 - 2012-06-27.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes; Hernandez-Palacios, Julio. (2012) Hyperspectral imaging for medical applications. Colorlab Workshop #4/2012: Spectral imaging and applications . Gjøvik University College; Gjøvik. 2012-10-22 - 2012-10-22.
 • Denstedt, Martin Anders F.; Haavardsholm, Trym Vegard; Skauli, Torbjørn; Randeberg, Lise Lyngsnes. (2011) A hyperspectral imaging system for real-time analysis of skin – capabilities and prospects. The 2nd National PhD conference in Medical Imaging and the Annual MedViz conference 2011 . MedViz; Bergen. 2011-01-17 - 2011-01-18.
 • Denstedt, Martin Anders F.; Pukstad, Brita; Hernandez-Palacios, Julio; Randeberg, Lise Lyngsnes. (2011) Hyperspectral evaluation of chronic skin ulcers. The 3rd Norwegian PhD Conference in Medical Imaging . MedIm - Norwegian Research School in Medical Imaging; Oslo. 2011-11-21 - 2011-11-22.
 • Hernandez-Palacios, Julio; Randeberg, Lise Lyngsnes. (2011) Development of a hyperspectral imaging system for biomedical applications. 3rd Norwegian PhD Conference in Medical Imaging . MedIm - Norwegian Research School in Medical Imaging; Oslo. 2011-11-21 - 2011-11-22.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes. (2011) Erfaringer med refleksjonsspektroskopi for optisk karakterisering og diagnostikk. Symposium: Klinisk Mikrosirkulasjon . Knut Kvernebo, Ullevål sykehus; Oslo. 2011-01-12 - 2011-01-12.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes. (2011) Hvordan oppstår blåmerker?. Ekko, NRK P2 [Radio]. 2011-03-31.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes. (2011) Optisk diagnostikk og karakterisering - verktøy for mer enn forskningslab?. Fagdag ved Kriminalteknisk avdeling . KRIPOS; Oslo. 2011-12-09 - 2011-12-09.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes; Dahl, Jon Einar; Bruzell, Ellen. (2011) Optical characterization of biomaterial/radiation-exposed oral mucosa by reflection spectroscopy. 14th Congress of the European Society for Photobiology . European Society for Photobiology; Geneva. 2011-09-01 - 2011-09-06.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes; Hernandez-Palacios, Julio. (2011) Hvordan blåmerker blir til. Schrödingers katt, NRK1 [TV]. 2011-10-27.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes; Hernandez-Palacios, Julio; Nilsen, Lill Tove; Krogstad, Anne Lene. (2011) Evaluation of psoriasis climate therapy using reflectance spectroscopy and UV measurements. 14th Congress of the European Society for Photobiology . European Society for Photobiology; Geneva. 2011-09-01 - 2011-09-06.
 • Vukicevic, Milica; Randeberg, Lise Lyngsnes; Boschker, Jos Emiel; Tybell, Thomas; Kristensen, Solveig; Tønnesen, Hanne Hjorth. (2011) PHOTOINDUCED COLOR CHANGES IN TWO POLYMORFIC FORMS OF RIBOFLAVIN;. Farmasidagene 2011 . Norsk Farmasøytisk Selskap; Oslo. 2011-11-02 - 2011-11-04.
 • Vukicevic, Milica; Randeberg, Lise Lyngsnes; Boschker, Jos Emiel; Tybell, Thomas; Kristensen, Solveig; Tønnesen, Hanne Hjorth. (2011) PHOTOINDUCED COLOR CHANGES IN TWO POLYMORFIC FORMS OF RIBOFLAVIN. 14th Congress of the European Society for Photobiology . European Society for Photobiology; Geneva. 2011-09-01 - 2011-09-06.
 • Arum, Carl-Jørgen; Gederaas, Odrun Arna; Larsen, Eivind La Puebla; Randeberg, Lise Lyngsnes; Zhao, Chun-Mei. (2010) Responses to hexyl 5-aminolevulinate-induced photodynamic treatment in rat bladder cancer model. BIOS 2010 . Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers; San Francisco. 2010-01-21 - 2010-01-25.
 • Bartosova, Veronika; Randeberg, Lise Lyngsnes; Nilsen, Lill Tove Norvang. (2010) UV doses and skin effects during psoriasis climate therapy. Norwegian Electro-Optics Meeting . Norsk Fysisk Selskap; Ålesund. 2010-04-07 - 2010-04-09.
 • Hernandez-Palacios, Julio; Randeberg, Lise Lyngsnes; Baarstad, Ivar; Løke, Trond; Skauli, Torbjørn. (2010) Hyperspectral low-light camera for imaging of biological samples. Norsk Elektro Optikk 25th Anniversary Symposium . Norsk Elektro Optikk AS; Oslo. 2010-06-11.
 • Hernandez-Palacios, Julio; Randeberg, Lise Lyngsnes; Baarstad, Ivar; Løke, Trond; Skauli, Torbjørn. (2010) Hyperspectral low-light camera for imaging of biological samples. 4th Hyper-I-Net Summer School . Hyper-I-Net; Oberpfaffenhofen. 2010-09-13 - 2010-09-15.
 • Hernandez-Palacios, Julio; Randeberg, Lise Lyngsnes; Baarstad, Ivar; Løke, Trond; Skauli, Torbjørn. (2010) Hyperspectral low-light camera for imaging of biological samples. Hyperspectral Image and Signal Processing: Evolution in Remote Sensing (WHISPERS), 2010 2nd Workshop on . IEEE; Reykjavik. 2010-06-14 - 2010-06-16.
 • Hernandez-Palacios, Julio; Randeberg, Lise Lyngsnes; Baarstad, Ivar; Løke, Trond; Skauli, Torbjørn. (2010) Hyperspectral low-light camera for macroscopic imaging of biological samples. 21st Norwegian Symposium on Chemometrics ; Hole. 2010-03-08 - 2010-03-10.
 • Hernandez-Palacios, Julio; Randeberg, Lise Lyngsnes; Baarstad, Ivar; Løke, Trond; Skauli, Torbjørn. (2010) Hyperspectral low-light camera for macroscopic imaging of biological samples. Norwegian Electro-Optics Meeting 2010 . Norsk Fysisk Selskap; Ålesund. 2010-04-07 - 2010-04-09.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes. (2010) Hyperspectral imaging as a diagnostic tool in medicine: from forensic medicine to diabetic ulcers. Norsk Elektro Optikk 25th Anniversary Symposium . Norsk Elektro Optikk AS; Oslo. 2010-06-11.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes; Haavardsholm, Trym Vegard; Arisholm, Gunnar; Kavara, Amela; Løke, Trond; Skauli, Torbjørn. (2010) Rapid hyperspectral characterization of skin. Norwegian Electro-Optics Meeting . Norsk Fysisk Selskap; Ålesund. 2010-04-07 - 2010-04-09.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes; Dahl, Jon E.; Bruzell, Ellen M.. (2009) Effects of UV and visible light on oral mucosa characterised by reflection spectroscopy. 13th Congress of the European Society for Photobiology . European Society for Photobiology; Wroclaw. 2009-09-05 - 2009-09-10.
 • Bartosova, Veronika; Randeberg, Lise Lyngsnes; Nilsen, Lill Tove Norvang. (2009) UV-doses to psoriasis patients undergoing climate therapy. Annual meeting of the Norwegian Society for Photobiology and Photomedicine . Norwegian Society for Photobiology and Photomedicine; Oslo. 2009-11-06.
 • Bruzell, Ellen M.; Dahl, Jon E.; Randeberg, Lise Lyngsnes. (2009) Changes in oral mucosa caused by dental materials and optical radiation. Annual meeting of the Norwegian Society for Photobiology and Photomedicine . Norwegian Society for Photobiology and Photomedicine; Oslo. 2009-11-06.
 • Gederaas, Odrun Arna; Hjelde, Astrid; Randeberg, Lise Lyngsnes; Halaas, Øyvind; Høgset, Anders; Krokan, Hans Einar. (2009) Photochemical Internalisation (PCI). Prosjektmøte, NTNU . IKM, NTNU; IKM, NTNU. 2009-03-09 - 2009-03-09.
 • Gederaas, Odrun Arna; Husebye, Harald; Hjelde, Astrid; Larsen, Eivind La Puebla; Randeberg, Lise Lyngsnes; Helander, Linda; Arum, Carl-Jørgen; Brunsvik, Anders; Johnsson, Anders; Svaasand, Lars O.; Krokan, Hans Einar. (2009) In vivo and in vitro detection of PpIX after treatment with hexyl 5-aminolevulinate and light. european society for Photobiology . European platform for Photodynamic medicine; Wroclaw. 2009-09-05 - 2009-09-10.
 • Hernandez-Palacios, Julio; Baarstad, Ivar; Løke, Trond; Randeberg, Lise Lyngsnes; Skauli, Torbjørn. (2009) Design and characterization of a hyperspectral camera for low light imaging with example results from field and laboratory applications. 6th EARSel SIG Imaging spectroscopy Workshop . EARSeL; Tel Aviv. 2009-03-16 - 2009-03-19.
 • Hernandez-Palacios, Julio; Skauli, T; Randeberg, Lise Lyngsnes; Baarstad, Ivar; Løke, Trond. (2009) Design and characterization of a hyperspectral camera for low light imaging with example results from field and laboratory applications. 6th EARSeL Imaging Spectroscopy SIG Workshop . European Association of Remote Sensing Laboratories; Tel Aviv. 2009-03-16 - 2009-03-18.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes. (2009) En doktorgradskandidats møte med byråkratiet. PhD-seminar for doktorgradsutdanningene i Norge . NTNU; Trondheim. 2009-05-26 - 2009-05-27.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes. (2009) Hyperspectral characterization of salmon. Annual meeting of the Norwegian Society for Photobiology and Photomedicine . Norwegian Society for Photobiology and Photomedicine; Oslo. 2009-11-06.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes. (2009) Laserbehandling: Fra øyekirurgi til fjerning av hår og tatoveringer. Gjesteforelesning ved Farmasøytisk institutt, UiO . Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo; Oslo. 2009-12-01.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes. (2009) Newton - om laser. NRK 1 [TV]. 2009-03-22.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes. (2009) Optical diagnostics and hyperspectral imaging. Gjesteforelesning ved Wellman Center for Photomedicine (Yaroslavsky group) . Wellman Center for Photomedicine (Anna Yaroslavsky); Boston. 2009-11-20.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes. (2009) Optisk diagnostikk av hud. TRONETT . TRONETT; Trondheim. 2009-01-13.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes. (2009) PhD to be: Experiences and challenges. IME-fakultetets introduksjonskurs for nye PhD-kandidater 2009 . NTNU; Trondheim. 2009-02-26.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes. (2009) Virkelighetens CSI. VG Fredag [Avis]. 2009-10-16.
 • Bru, Jørgen; Randeberg, Lise Lyngsnes; Larsen, Eivind La Puebla; Aksnes, Astrid. (2008) Hyperspectral characterization of bruised skin. Nosk elektrooptikkmøte 2008 . Norsk fysisk selskap; Hurtigruta. 2008-03-26 - 2008-03-28.
 • Gederaas, Odrun Arna; Randeberg, Lise Lyngsnes; Hjelde, Astrid; Larsen, Eivind La Puebla; Husebye, Harald; Bardal, Tora; Berg, Kristian. (2008) Lys dreper kreftceller. Schrødingers Katt, NRK, Trondheim [TV]. 2008-10-30.
 • Larsen, Eivind La Puebla; Randeberg, Lise Lyngsnes; Aksnes, Astrid. (2008) Hyperspectral imaging of the porcine heart. Norsk elektrooptikkmøte 2008 . Norsk fysisk selskap; Hurtigruta. 2008-03-26 - 2008-03-28.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes. (2008) Hyperspektral avbildning - supersyn i kameraformat. Researchers' night 2008 . NTNU; NTNU. 2008-09-26 - 2008-09-26.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes. (2008) Tissue characterization and optical diagnostics by diffuse reflectance spectroscopy and hyperspectral imaging. Seminar at the Department of Solid State Physics, Jožef Stefan Institute . The Department of Solid State Physics, Jožef Stefan Inst.; Jožef Stefan Institute, Ljubljana,. 2008-06-03 - 2008-06-03.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes; Gundersen, Henrik; Rasmussen, Bjørn Fossan; Bru, Jørgen; Svaasand, Lars O.. (2008) Application of image processing techniques for enhancement and segmentation of vascular structures and bruises in hyperspectral images. NOBIM 2008 . Norsk forening for bildebehandling og mønstergjenkjenning; Trondheim. 2008-06-05 - 2008-06-06.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes; Larsen, Eivind La Puebla; Svaasand, Lars O.. (2008) Enhancement and segmentation of vascular structures and bruises in hyperspectral images. Årsmøte Norsk forening for fotobilologi og fotomedisin . Norsk forening for fotobiologi og fotomedisin; Universitetet i Oslo, Oslo. 2008-11-07 - 2008-11-07.
 • Gederaas, Odrun Arna; Larsen, Eivind La Puebla; Randeberg, Lise Lyngsnes; Arum, Carl-Jørgen; Hjelde, Astrid; Zhao, Chun-Mei; Chen, Duan; Krokan, Hans Einar; Svaasand, Lars O.. (2007) 5-ALA-based photodynamic therapy in an experimental bladder tumour model. Forskningsseminar, Lunds Universitets Medisinska Lasercentrum . Universitetet i Lund; Lund. 2007-02-20 - 2007-02-20.
 • Gederaas, Odrun Arna; Randeberg, Lise Lyngsnes; Larsen, Eivind La Puebla; Hjelde, Astrid; Arum, Carl-Jørgen; Brunsvik, Anders; Zhao, Chun-Mei; Chen, Duan; Svaasand, Lars O.; Krokan, Hans Einar. (2007) Effects of hexyl 5-aminolevulinate and light in a rat bladder cancer model. 12 th Congress, European Society for Photobiology, Bath . ESP; Bath. 2007-09-01 - 2007-09-06.
 • Larsen, Eivind La Puebla; Randeberg, Lise Lyngsnes; Gederaas, Odrun Arna; Krokan, Hans Einar; Hjelme, Dag Roar; Svaasand, Lars O.. (2007) In vitro study on methemoglobin formation in erythrocytes following hexyl-aminolevulinate induced photodynamic therapy. SPIE Photonics West 2007: Biomedical Optics (BiOS) . SPIE; San Jose. 2007-01-20 - 2007-01-25.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes. (2007) Blod, gulerøtter og biomedisinsk optikk. Jentedag . NTNU, Inst. for elektronikk og telekommunikasjon; Trondheim. 2007-02-11 - 2007-03-12.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes. (2007) Halvarten angrer (Arr, brannsår og allergi). Aftenposten Aften [Avis]. 2007-10-29.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes. (2007) Intervju i forbindelse med statsbudsjettet. Dagsnytt 12:30 [TV]. 2007-10-05.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes. (2007) Intervju i forbindelse med statsbudsjettet. Her & Nå [Avis]. 2007-10-05.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes. (2007) Laseren - en eksotisk oppfinnelse eller magi?. Researcher's Night 2007 . NTNU; Trondheim. 2007-09-28.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes. (2007) Laseren; en eksotisk oppfinnelse eller ren magi?. Researcher's night 2007 . NTNU; Trondheim. 2007-09-28 - 2007-09-28.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes. (2007) Optisk karakterisering av hud og blåmerker hos barn. Årsmøte i Norsk forening for fotobiologi og fotomedisin 2007 . Norsk forening for fotobiologi og fotomedisin; Trondheim. 2007-11-09 - 2007-11-09.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes. (2007) Unaiv.Super. Portrettintervju i Universitetsavisa [Avis]. 2007-11-19.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes; Winnem, Andreas Meyer; Larsen, Eivind La Puebla; Haaverstad, Rune; Haugen, Olav Anton; Svaasand, Lars O.. (2007) In vivo hyperspectral imaging of traumatic skin injuries in a porcine model. Photonics West 2007: Biomedical Optics (BiOS) . SPIE; San Jose. 2007-01-20 - 2007-01-25.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes; Winnem, Andreas Meyer; Larsen, Eivind La Puebla; Haaverstad, Rune; Haugen, Olav Anton; Svaasand, Lars O.. (2007) In vivo hyperspektral avbildning av ferske ikke-penetrerende hudskader. Åsrmøte norsk forening for fotobiologi og fotomedisin 2006 . Norsk forening for fotobiologi og fotomedisin (NOFFOF); Oslo. 2007-02-09 - 2007-02-09.
 • Winnem, Andreas Meyer; Randeberg, Lise Lyngsnes; Larsen, Eivind La Puebla; Lilledahl, Magnus Borstad; Haaverstad, Rune; Haugen, Olav Anton; Skallerud, Bjørn Helge; Svaasand, Lars O.. (2007) Biomechanical characterization of soft tissue injuries. Photonics West 2007 . SPIE; San Jose, California. 2007-01-20 - 2007-01-25.
 • Gederaas, Odrun Arna; Larsen, Eivind La Puebla; Randeberg, Lise Lyngsnes; Arum, Carl-Jørgen; Brunsvik, Anders; Hjelde, Astrid; Svaasand, Lars O.; Krokan, Hans Einar. (2006) In vivo and in vitro detection of PpIX after treatment with 5-aminolevulinate and light. 6th International symposium on photodynamic diagnosis and therapy in clinical practice . University of Padova; Brixen. 2006-10-10 - 2006-10-14.
 • Gederaas, Odrun Arna; Larsen, Eivind La Puebla; Randeberg, Lise Lyngsnes; Arum, Carl-Jørgen; Brunsvik, Anders; Hjelde, Astrid; Svaasand, Lars O.; Krokan, Hans Einar. (2006) In vivo and in vitro detection of PpIX after treatment with hexyl 5-aminolevulinate and light in a rat bladder cancer model. 5th international workshop on photodynamic theraphy and photodetection with porphyrin precursors . University of Buenos Aires; Buenos Aires. 2006-06-22.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes. (2006) Hvorfor ser blodårer blå ut på huden?. Verdt å vite, NRK P2 [Radio]. 2006-09-14.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes. (2006) Ny teknologi for datering av blåmerker. Schrödingers katt, NRK1 [TV]. 2006-03-02.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes; Baarstad, Ivar; Løke, Trond; Kaspersen, Peter; Svaasand, Lars O.. (2006) Hyperspectral imaging of bruised skin. SPIE Photonics West 2006 . SPIE; San Jose, USA. 2006-01-21 - 2006-01-26.
 • Larsen, Eivind La Puebla; Randeberg, Lise Lyngsnes; Gederaas, Odrun Arna; Arum, Carl-Jørgen; Krokan, Hans Einar; Hjelme, Dag Roar; Svaasand, Lars O.. (2006) Monitoring of hALA induced PDT in rat bladder cancer by optical spectroscopy. Twenty-Sixth Annual Meeting . American Society for Laser Medicine and Surgery; Boston, Massachusetts. 2006-04-05 - 2006-04-09.
 • Larsen, Eivind La Puebla; Randeberg, Lise Lyngsnes; Hjelme, Dag Roar; Svaasand, Lars O.. (2006) Fiber probe for in vivo Optical Spectroscopy during Photodynamic Therapy. Northern Optics . Norwegian Physical Society (NFS); Bergen. 2006-06-14 - 2006-06-16.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes. (2006) From a PhD in biomedical optics to a research position. 17th G.A. and Seminar "Research Universities and Doctorate Programmes in Engineering" . CESAER; Praha. 2006-10-27 - 2006-10-27.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes. (2006) Laserbehandling - hvordan virker det?. Researchers night . NTNU; NTNU, Trondheim. 2006-09-22 - 2006-09-22.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes; Baarstad, Ivar; Løke, Trond; Larsen, Eivind La Puebla; Lilledahl, Magnus Borstad; Winnem, Andreas Meyer; Kaspersen, Peter; Svaasand, Lars O.. (2006) Hyperspectral characterization of bruised skin. Northern Optics 2006 . Norsk fysisk selskap m.fl.; Bergen. 2006-06-14 - 2006-06-16.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes; Haaverstad, Rune. (2006) Changes in skin properties following minor trauma. Kongress ASLMS . ASLMS; Boston. 2006-04-05 - 2006-04-09.
 • Winnem, Andreas Meyer; Randeberg, Lise Lyngsnes; Larsen, Eivind La Puebla; Lilledahl, Magnus Borstad; Haaverstad, Rune; Haugen, Olav Anton; Skallerud, Bjørn Helge; Svaasand, Lars O.. (2006) Monitoring of subcutaneous hematoma formation by optical fluorescence spectroscopy. Northern Optics 2006 ; Bergen. 2006-06-14 - 2006-06-16.
 • Winnem, Andreas Meyer; Randeberg, Lise Lyngsnes; Larsen, Eivind La Puebla; Lilledahl, Magnus Borstad; Haaverstad, Rune; Haugen, Olav Anton; Skallerud, Bjørn Helge; Svaasand, Lars O.. (2006) Subcutaneous transport of extravascular blood. Photonics West 2006 - BiOS . SPIE; San Jose. 2006-01-21 - 2006-01-26.
 • Lilledahl, Magnus Borstad; Haugen, Olav Anton; Randeberg, Lise Lyngsnes; Svaasand, Lars O.. (2005) Characterization of atherosclerotics plaque by reflection spectrosocpy and thermography: a comparison. Photonics West 2005 . SPIE; San Jose. 2005-01-20 - 2005-01-26.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes. (2005) Hun avslører blåveisen. Adresseavisen [Avis]. 2005-05-25.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes. (2005) Måling og modellering av traumatiske hudskader (blåmerker). Årsmøte Norsk forening for fotobiologi og fotomedisin . Norsk forening for fotobiologi og fotomedisin (NOFFOF); Trondheim. 2005-11-04.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes. (2005) Vis meg blåmerket ditt, og jeg skal si deg når du fikk det. Verdt og vite, NRK P2 [Radio]. 2005-05-20.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes; Engsæth, Njål. (2005) Bruk av lasere i Star Wars. Radioselskapet, NRK P2 [Radio]. 2005-06-01.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes. (2004) Blåmerker kan felle flere voldsmenn. Avisenes Fellesbyrå [Avis]. 2004-09-11.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes. (2004) Broadband system evaluates age and origin of bruises. Laser Focus World http://lfw.pennnet.com/home.cfm [Internett]. 2004-05-01.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes. (2004) Optical system ages bruises. http://optics.org/articles/news/10/2/15/1 [Internett]. 2004-02-15.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes. (2004) Optisk datering av blåmerker. WOK NRK P2 [Radio]. 2004-10-12.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes; Blindheim, Sandra; Winnem, Andreas Meyer; Haugen, Olav Anton; Svaasand, Lars O.. (2004) Optical characterization of bruises. Norwegian Electro-Optics meeting ; Tønsberg. 2004-05-02 - 2004-05-04.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes; Haugen, Olav Anton. (2004) Gult daterer blåmerker. GEMINI [Avis]. 2004-09-12.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes; Haugen, Olav Anton. (2004) Optisk datering av blåmerker i rettsmedisin. Norgesglasset NRK P1 [Radio]. 2004-09-15.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes; Haugen, Olav Anton; Haaverstad, Rune; Svaasand, Lars O.. (2004) Optisk karakterisering av hudblødninger. Årsmøte i Norsk Forening for fotobiologi ; Oslo. 2004-09-17 - 2004-09-17.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes; Ove, Magnus; Paulsen, Eirik; Dyrseth, Astrid Aksnes; Svaasand, Lars O.. (2004) Thermo-optical properties of tissue chromophores. Norwegian Electro-Optics meeting . Norsk fysisk selskap; Tønsberg. 2004-05-02 - 2004-05-04.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes; Winnem, Andreas M.; Blindheim, Sandra; Haugen, Olav; Svaasand, Lars O.. (2004) Optical classification of bruises. SPIE Photonic West 2004 . SPIE; San Jose, California, USA. 2004-01-19 - 2004-02-23.
 • Randeberg, LL; Blindheim, S; Haaverstad, Rune; Wiseth, Rune; Winnem, Andreas M.; Haugen, Olav Anton; Svaasand, Lars O.. (2004) Optical characterization of bruises. The 16th Norwegian Electro-Optics Meeting � Tönsberg 2-4 May 2004; The Optics Group of the Norwegian Physical Society. ; 2004-05-02 - 2004-05-04.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes; Bonesrønning, Jon Helge; Dalaker, Morten; Svaasand, Lars O.. (2003) Reflectance spectroscopy as a dosimetric tool during laser treatment of vascular lesions. Joint International Laser Conference . [Mangler data]; Edinburgh, Scotland. 2003-09-23.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes; Haugen, Olav Anton; Svaasand, Lars O.. (2003) Optical diagnostic of liver pathology. Diagnostic Optical Spectroscopy in Biomedicine II . [Mangler data]; USA. 2003-01-29.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes; Haugen, Olav Anton; Svaasand, Lars O.. (2003) Optical diagnostics of liver pathology. Diagnostic Optical Spectroscopy in Biomedicine II . [Mangler data]; Munich, Germany. 2003-06-25.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes. (2002) Anvendelser av refleksjon- og absorpsjonsspektroskopi, pluss litt om ICPS2001 i Dublin". Biofysikk . [Mangler data]; Realfagbygget, Gløshaugen, Trondheim. 2002-04-09.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes. (2002) Refleksjons- og absorpsjonsspektroskopi ved hudlesjoner og laserbehandling. Årsmøte i Norsk Forening for Fotobiologi . [Mangler data]; Trondheim, Norge. 2002-02-08.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes; Hagen, Arne Johan Daae; Svaasand, Lars O.. (2002) Optical properties of human blood as a function of temperature. Photonics West, BIOS 2002 . [Mangler data]; San Jose, California, USA. 2002-01-25.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes; Roll, E.B.; Nilsen, Lill Tove Norvang; Christensen, Terje; Svaasand, Lars O.. (2001) Estimation of Bilirubin Levels during Neonatal Jaundice. 9th ESP 2001, 9th Congress European Society for Photobiology . [Mangler data]; Lillehammer, Norway. 2001-09-08.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes; Roll, E.B.; Norvang, Lill Tove; Schmedling, Petter F; Svaasand, Lars O.. (2001) Optical Measurement of Bilirubin during Neonatal Jaundice. Twenty-first Annual Meeting, American Society for Laser Medicine and Surgery . [Mangler data]; New Orleans, Louisiana, USA. 2001-04-22.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes; Svaasand, Lars O.. (2001) Optical Properties of Human Blood as a Function of Temperature. Fysikermøte 2001 . [Mangler data]; Trondheim, Norge. 2001-06-17.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes; Svaasand, Lars O.. (2001) Optical Properties of Human Blood as a Function of Temperature. ICPS 2001, 16th International Conference of Physics Students . [Mangler data]; Dublin, Irland. 2001-08-15.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes; Svaasand, Lars O.. (2001) Simulated Color: A Diagnostic Tool for visualizing Skin Lesions. Seminar Johnson & Johnson . [Mangler data]; Princeton, NJ, USA. 2001-04-25.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes; Svaasand, Lars O.. (2001) Simulated Color: a Diagnostic Tool for Skin Lesions Like Port-wine Stain. SPIE's BIOS 2001, International Biomedical Optics Symposium . [Mangler data]; San Jose, California, USA. 2001-01-26.
 • Randeberg, Lise Lyngsnes; Norvang, L.T.; Helsing, P.; Mørk, N.-J.; Spott, Thorsten; Svaasand, Lars O.. (2000) Visualization in Diagnostics and Treatment Monitoring of Physical Conditions like Port-Wine Stain. American Society for Laser Medicine and Surgery, Twentieth Annual Meeting, Reno, Nevada, April 7-9, 2000 . [Mangler data]; [Mangler data].