course-details-portlet

TFE4161 - Fotonikk I

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Elektromagnetisk optikk: lys-stoff interaksjon, polarisasjonstetthet, vektor/skalar, bølgeoptikk. Polarisasonsoptikk: refleksjon og brytning, anisotrope media, flytende krystaller. Introduksjon til fotonisk krystaller. Optiske bølgeledere: optiske fibre, integrert optikk. Kontrol av lys: elektrooptikk, akustooptikk, ikke-lineær optikk. Fotoniske komponenter. Anvendelser innen optisk sensor- og måleteknikk.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten har • inngående kunnskap om optiske effekter som bølgeledning, elektrooptikk, akustooptikk og ulineæroptikk, anvendt i fotoniske komponenter og systemer • detaljert kunnskap om begreper og formalisme brukt innen fagfeltet fotonikk • inngående kunnskap om design og analyse av fotoniske komponenter og systemer • inngående kunnskap om utvalgte anvendelser av fotonikk innen sensor- og måleteknikk. • grundig forståelse av elektromagnetisk optikk, polarisasjonsoptikk, optiske prinsipper og effekter som danner grunnlaget for fotoniske systemer. • god kunnskap om praktiske fotoniske komponenter og systemer, og oversikt over anvendelser av fotonikk innen sensor-systemer. Ferdigheter: Kandidaten kan • kombinere tidligere ervervet kunnskap og ferdigheter innen matematikk, faststoff fysikk, elektromagnetisme og optikk sammen med ny teori til å analysere og designe praktiske fotoniske komponenter og systemer. Generell kompetanse: Kandidaten kan • lese, tolke og oppsummere faglitteratur innen fotonikk • følge med i den teknologiske utvikling innen fotonikk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, laboratorieoppgaver. Emnet kan bli forelest på engelsk.

Det er fem obligatoriske laboratorieøvelser. Laboratoriejournal skal være godkjent for alle øvelser. Én formell laboratorierapport må være skrevet og godkjent for å få gå opp til eksamen. Foreleser eller laboratorieveileder vil tildele laboratorieøvelsen mot slutten av kurset.

Obligatoriske aktiviteter

  • Labøvelser

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) i august kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

E.A. Saleh, M.C. Teich: Fundamentals of Photonics. Utg. 2 eller Utg. 3

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elektro-optikk/bio-optikk
  • Fysikalsk elektronikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU