course-details-portlet

AAR8200 - Byøkologisk planlegging i ulike kulturer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Kurset vil gå i dybden med teorier om byøkologi som er relevante byøkologisk planlegging. Hovedfokus i kurset er å tilegne seg og vurdere ulike teoretiske tilnærminger til verdigrunnlaget for byøkologisk planlegging. Først vil byøkologi bli vurdert i en kritisk sammenheng med utvikling med fokus på adgang til nettverk og goder, sårbarhet og tilnærminger for levekår som grunnlag for å forstå årsaker til fattigdom. For det andre, er det hovedfokus på "en annen utviklings-strategi" som basert på forståelse av territoriale relasjoner, og styrke i lokale institusjoner, ressursgrunnlag og land rettigheter som betingelser for en lokalt basert utvikling. Tradisjonelle verdier relatert til ethno -utvikling blir utfordret i et pluralistisk sammensatt samfunn, og en annen utviklingsstrategi blir brakt sammen innen en ramme av øko-utvikling. En bærekraftsanalyse vil være basert på territorial styrke og sunne etno-utviklings betingelser og en ramme av øko-utvikling. Denne rammen vil være rettet mot relasjoner mellom folk, deres ressurs- og sosiale kapital, forståelse av det stedlige, den territoriale base, og bosetting - natur relasjoner. Til slutt er bybevaring og kulturdimensjonen brukt til å illustrere ulike tilnærminger til autentisitet og verdier bestemt på et kulturgrunnlag.

Læringsutbytte

Gjennom aktiv deltakelse og studier, også ut fra egen bakgrunn og tema for PhD forskningen, artikulere og bidra til mangfoldig og dyp forståelse av innholdet og diskusjonen rundt innholdet til verdigrunnlaget til byøkologisk planlegging i ulike kulturelle og materielle sammenhenger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger i seminar sammenheng med interaktive diskusjoner og gruppearbeid.
Studentene vil under kurset forberede et kritisk oversikt av utvalgte artikler både skriftlig og for presentasjon. Til slutt i seminaret er det krav om et "essay" som hoved basis for vurdering.
Viktig er det at kurset kan bidra til teori- og metode utvikling for emnet til PhD forskningen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Noen atikler til kompendiene til AAR 4820 og AAR 4814 vil bli inkludert i den obligatoriske lese listen i konsultasjon med PhD kandidaten, hvis kandidaten ikke har tatt disse kursene.

Kursmateriell

Kompendium.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Byforming og planlegging
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og planlegging

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU