course-details-portlet

AAR8050 - Arkitekturevaluering

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

Emnet skal gi en generell innsikt i og forståelse av relasjonene mellom de fysiske omgivelser, arkitektur, omgivelsesestetikk og menneskets oppfattelse, forståelse, vurdering og preferanser. Stedsteorier og stedsstudier er av særlig interesse.

Læringsutbytte

Emnet skal gi studenten kunnskaper om relasjoner mellom fysiske omgivelser - arkitektur, omgivelsesestetikk og egne og andres oppfattelse, forståelse, vurdering og estetiske preferanser. Ferdigheter innen stedsteorier og metoder skal danne grunnlag for stedsstudier. Kompetansen skal være en støtte til arkitektur- og stedsevalueringer som arkitekter foretar i forbindelse med de fleste prosjekteringsoppgaver.

Læringsformer og aktiviteter

Faget er et selvstudium hvor relevant faglitteratur gjennomgås og diskuteres. Faget avsluttes med en steds og arkitekturevaluering.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Forkunnskapskrav

Master i arkitektur, planlegging eller tilsvarende.

Kursmateriell

Publikasjoner: Her er det godt å være, Om estetikk i omgivelsene (Cold, 2010) Aesthetics, Well-being and Health - abstracts on theoretical and empirical research within environmental aesthetics (Cold, ed., 1998). Aesthetics, Well-being and Health - essays within architecture and environmental aesthetics (Cold, ed., 2001). Artikler om emnet: Steds- og arkitekturevaluering i Antologi om norsk miljøpsykologi (under trykking). Semantisk differensial (Hauge, 2003), The Gap (Johannsen, 2003). The Evaluative Image of Places (Nasar, 2000) i Person-Environment Psychology New Directions and Perspectives. (W. B. Walsh, K. H. Craik, R. H. Price (eds) . Second Edition. Lawrence Erlbaum Ass. Publ., London. Tre artikler om miljøpsykologi (Åshild Lappegard Hauge, Einar Strumse, Arnulf Kolstad) i Tidsskrift for Norsk Psykolog Forening, August 2007, Nr 8 - Vol 44. Johansson, M., Küller, R., Laike, T., Thufvesson, C. (2007). Den fysiska miljöns betydelse för sjukvård och omsorg. Ett miljöpsykologisk perspektiv. Omsorg 2, 2007.(side 47 - 52). Sverige.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
  • Planfag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU