Bakgrunn og aktiviteter

Letizia Jaccheri (Ph.D. fra Politecnico di Torino, Italia) er professor ved Institutt for datateknologi og informasjonsvitenskap.

Jaccheris forskning handler om: programvare; dataspill; kreativitet; sosial innovasjon.

Konferanser: 

Prosjekter: 

INITIATE INnovation through bIg daTa and socIal enTreprEneurship H2020 2018 – 2020 Letizia Jaccheri Ilias Pappas
UMI-Sci-Ed Exploiting Ubiquitous Computing, Mobile Computing and the Internet of Things to promote STEM Education H2020 2016 – 2018 Monica Divitini Letizia Jaccheri
SOCRATIC SOcial CReATive IntelligenCe Platform for achieving Global Sustainability Goals H2020 2016 – 2019 Letizia Jaccheri Ilias Pappas
INPART International Partnership in Information Technology NFR 2017 – 2020 Letizia Jaccheri

Jaccheris kurs:

Jaccheri er den norske representanten for IFIP TC14 på Entertainment Computing siden 2012. Hun har publisert mer enn 100 artikler i internasjonale konferanser og tidsskrifter. Hun har undervist  i programteknikk på ulike nivåer siden 1994. Hun har veiledet doktorgradsstudenter, Postdoktorstudenter og opptrådt som ekspert for nasjonale og internasjonale komiteer.

Hun var styremedlem  for Reply S.p.A.fra 2015 til April 2018.

Se letiziajaccheri.org for detaljert informasjon om publikasjoner, veiledning, kurs og formidlingsaktiviteter.