Bakgrunn og aktiviteter

Letizia Jaccheri (Ph.D. fra Politecnico di Torino, Italia) er professor ved Institutt for datateknologi og informasjonsvitenskap.

Jaccheris forskning handler om: programvare; dataspill; kreativitet; sosial innovasjon.

Jaccheris kurs:

Jaccheri er den norske representanten for IFIP TC14 på Entertainment Computing siden 2012. Hun har publisert mer enn 100 artikler i internasjonale konferanser og tidsskrifter. Hun har undervist  i programteknikk på ulike nivåer siden 1994. Hun har veiledet doktorgradsstudenter, Postdoktorstudenter og opptrådt som ekspert for nasjonale og internasjonale komiteer.

Hun er styremedlem  for Reply S.p.A.

Se letiziajaccheri.org for detaljert informasjon om publikasjoner, veiledning, kurs og formidlingsaktiviteter.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner