TDT4240 - Programvarearkitektur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 40/100
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer D

Faglig innhold

I emnet lærer studentene å definere og forklare sentrale konsepter innen programvarearkitektur, og å kunne bruke og beskrive design- og arkitekturmønster, metoder for å designe programvarearkitekturer, metoder og teknikker for å oppnå ulike programvarekvaliteter, metoder for å dokumentere programvarearkitekturer, og metoder for å evaluere programvarearkitekturer.
Emnet gir kunnskap om ulike design- og arkitekturmønster for ulike domener, og om programvarearkitektur og dataspill.
Emnet gir også praktisk innføring i bruk av metoder og teknikker relatert til programvarearkitektur gjennom et prosjekt som følger en hel utviklingsprosess, samt implementering av en programvarearkitektur.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
- Sentrale begreper relatert til programvarearkitektur
- Kvalitetskrav og kvalitetsattributter
- Metoder for evaluering av programvarearkitekturer (ATAM og CBAM)
- Utviklingsprosesser som inkluderer arkitekturdesign
- Ulike arkitekturmønster og designmønster
- Metoder for å designe programvarearkitekturer
- Metoder for å spesifisere kvalitetskrav til et system
- Sammenheng mellom krav, arkitektur, prosess og kvalitet
- Metode for å generere en arkitektur fra et eksisterende system
- Games and software architectures.

Ferdigheter:
- Bruke design- og arkitekturmønster
- Dokumentere kvalitetskrav
- Dokumentere programvarearkitekturer
- Evaluere programvarearkitekturer
- Designe programvarearkitekturer
- Implementere programvarearkitekturer

Generell kompetanse:
- Forbedret ferdigheter innen generell systemutvikling

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Emnet undervises på engelsk.

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen (60%) og arbeider (40%). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF8056 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 40/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 60/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.