course-details-portlet

TDT4240 - Programvarearkitektur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 60/100
Hjemmeeksamen 40/100

Faglig innhold

I emnet lærer studentene å definere og forklare sentrale konsepter innen programvarearkitektur, og å kunne bruke og beskrive design- og arkitekturmønster, metoder for å designe programvarearkitekturer, metoder og teknikker for å oppnå ulike programvarekvaliteter, metoder for å dokumentere programvarearkitekturer, og metoder for å evaluere programvarearkitekturer.
Emnet gir kunnskap om ulike design- og arkitekturmønster for ulike domener, og om programvarearkitektur og dataspill.
Emnet gir også praktisk innføring i bruk av metoder og teknikker relatert til programvarearkitektur gjennom et prosjekt som følger en hel utviklingsprosess, samt implementering av en programvarearkitektur.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
- Sentrale begreper relatert til programvarearkitektur
- Kvalitetskrav og kvalitetsattributter
- Metoder for evaluering av programvarearkitekturer (ATAM og CBAM)
- Utviklingsprosesser som inkluderer arkitekturdesign
- Ulike arkitekturmønster og designmønster
- Metoder for å designe programvarearkitekturer
- Metoder for å spesifisere kvalitetskrav til et system
- Sammenheng mellom krav, arkitektur, prosess og kvalitet
- Metode for å generere en arkitektur fra et eksisterende system
- Games and software architectures.

Ferdigheter:
- Bruke design- og arkitekturmønster
- Dokumentere kvalitetskrav
- Dokumentere programvarearkitekturer
- Evaluere programvarearkitekturer
- Designe programvarearkitekturer
- Implementere programvarearkitekturer

Generell kompetanse:
- Forbedret ferdigheter innen generell systemutvikling

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Emnet undervises på engelsk.

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen (40%) og arbeider (60%). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas. Hvis man skal forbedre karakteren i faget, kan man ta opp kun eksamensdelen av faget og bruke tidligere karakter fra prosjekt.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF8056 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 60/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 40/100

Utlevering 21.05.2021

Innlevering 21.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Oppgave 60/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU