course-details-portlet

TDT4240 - Programvarearkitektur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 60/100
Skriftlig skoleeksamen 40/100 4 timer A

Faglig innhold

I emnet lærer studentene å definere og forklare sentrale konsepter innen programvarearkitektur, og å kunne bruke og beskrive design- og arkitekturmønster, metoder for å designe programvarearkitekturer, metoder og teknikker for å oppnå ulike programvarekvaliteter, metoder for å dokumentere programvarearkitekturer, og metoder for å evaluere programvarearkitekturer. Emnet gir kunnskap om ulike design- og arkitekturmønster for ulike domener, og om programvarearkitektur og dataspill. Emnet gir også praktisk innføring i bruk av metoder og teknikker relatert til programvarearkitektur gjennom et prosjekt som følger en hel utviklingsprosess, samt implementering av en programvarearkitektur.

Læringsutbytte

Kunnskaper: - Sentrale begreper relatert til programvarearkitektur - Kvalitetskrav og kvalitetsattributter - Metoder for evaluering av programvarearkitekturer (ATAM) - Utviklingsprosesser som inkluderer arkitekturdesign - Ulike arkitekturmønster og designmønster - Metoder for å designe programvarearkitekturer - Metoder for å spesifisere kvalitetskrav til et system - Sammenheng mellom krav, arkitektur, prosess og kvalitet - Metode for å generere en arkitektur fra et eksisterende system - Games and software architectures. Ferdigheter: - Bruke design- og arkitekturmønster - Dokumentere kvalitetskrav - Dokumentere programvarearkitekturer - Evaluere programvarearkitekturer - Designe programvarearkitekturer - Implementere programvarearkitekturer Generell kompetanse: - Forbedret ferdigheter innen generell systemutvikling

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Emnet undervises på engelsk.

Mer om vurdering

Sluttkarakter i emnet består av skriftlig avsluttende eksamen (40 %) og arbeider (60 %). Både skriftlig avsluttende eksamen og arbeider vurderes med bokstavkarakter (A-F). Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Hvis studenten stryker ved utsatt eksamen eller ønsker å forbedre karakter, er det ikke behov for å gjenta hele emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 40/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 60/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 40/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU