course-details-portlet

TDT4290 - Kundestyrt prosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Hver gruppe får en oppgave fra en kunde som skal gjennomføres som et prosjekt. Alle faser ved gjennomføring av et utviklingsprosjekt skal dekkes: forstudie, kravspesifikasjon, konstruksjon, programmering og evaluering. Det er viktig at gruppene har god dialog med kunden. Det skal lages en prosjektrapport og holdes en avsluttende presentasjon og demonstrasjon av et kjørbart program med kunde og sensor til stede. Det er obligatorisk oppmøte til emnets oppstartsmøte som holdes tirsdag i semesterets 2. uke, til gjesteforelesninger og kurset i gruppedynamikk, og til den ukentlige veiledningen. Manglende oppmøte kan medføre at studentene ikke får anledning til å ta emnet.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Å gi studentene praktisk erfaring i å gjennomføre alle faser av et større utvikling prosjekt. Ferdigheter: Evne til å organisere og gjennomføre større utviklingsprosjekter, samt til å dokumentere og presentere resultatene til en reell kunde. Generell kompetanse: Innsikt i prosjektarbeid og hvordan grupper kan brukes til å løse komplekse systemutviklingsproblemer.

Læringsformer og aktiviteter

Oppgavene utføres som gruppearbeid med gruppestørrelse på 5-7 studenter pr. gruppe. Hver gruppe har en kunde og en interne veileder. Hver gruppe har obligatorisk veiledning med internveilederen hver uke, og prosjektlederne i gruppene har i tillegg ukentlige ledermøter med faglærerne. I emnet inngår et sett med forelesninger.

Kurset er regulert av NTNUs rammeverk for IPR

Se https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/opphavsrett+til+studentoppgaver

Se https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Standardavtale+mellom+bedrift+og+student

Mer om vurdering

Ved gjentak må hele emnet gjentas.

Forkunnskapskrav

TDT4140 - Programvareutvikling eller tilsvarende

Kursmateriell

Rapporter fra tidligere år, kompendium og forelesninger.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF8080 15.0
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Innlevering
23.11.2023


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU