Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Isaksen, Lasse Skogvold. (2016) Better Schooling for Children in Residential Care. The Welfare Society - an Aim for Social Development.
  • Isaksen, Lasse Skogvold. (2008) Skoler i gapestokken. Ansvarlighet i skolen. Politiske spørsmål og pedagogiske svar.

Rapport/avhandling

  • Isaksen, Lasse Skogvold. (2002) Utdifferensieringen av den norske skole : norsk skole i et systemteoretisk perspektiv. 2002.